อลูมิเนียม
 อะไหล่อลูมิเนียม / อลูมิเนียมคอมโพสิต (Aluminium Composite Panel)
 กระจก / อะไหล่กระจก
 ยิปซั่ม / อะไหล่ยิปซั่ม
กล่องร่อง
กล่องเรียบ
กล่องเปิดปิด
ฝาเปิดปิด
ตบร่อง
ตบเรียบ
เสาประตูสวิง
เสาบนสวิง
เสาล่างสวิง
กล่องแจ็คสัน
ฝาแจ็คสัน
กล่องไม้ขีด
ธรณีสวิง
มือจับยาว
ชนกลางสวิง
คิ้วประตู
ซอยลูกฟัก
กล่องมุม 2 ทาง
กล่อง 135 องศา
รางแขวนเล็ก 1"
รางแขวนใหญ่ 2"
คิ้วลอยเทเล็ก
คิ้วลอยเทเล็ก 1"
คิ้วลอยเทใหญ่
คิ้วลอยเทใหญ่ 1"
ขาบานเปลือย
มือจับหูช้าง

  บานเลื่อน

เฟรมบน
เฟรมล่าง
เฟรมข้าง
เส้นต่อกลาง

เสากุญแจ
เสาเกี่ยว
ตบธรณี
เสาตาย

บานเลื่อนบน
บานเลื่อนล่าง

กรอบมุ้งบานเลื่อน
ชนกลางมุ้ง
ประกบกลาง
เฟรมบน 3"
เฟรมล่าง 3"
เฟรมข้าง 3"
กล่องร่อง 3"
กล่องเรียบ 3"
กล่องเปิดปิด 3"
ฝาเปิดปิด 3"
ตบร่อง 3"
ตบเรียบ 3"
วงกบไม้


  บานกระทุ้ง

กรอบคิ้วนอก
กรอบคิ้วใน
กรอบนอกขาเท่า
กรอบนอกขาไม่เท่
ซอยลูกฟักกระทุ้ง
ซอยกลางใช้น๊อต
ตัวต่อบานตาย
ซอยกลางมีกันฝน
คิ้วบานกระทุ้ง
คิ้วช่องแสง


  ลูกฟูก
ลูกฟูกลอนเล็ก
ลูกฟูกลอนใหญ่
ลูกฟูกเรียบ 4"
ลูกฟูกเรียบ 6"

  ตู้บุหรี่
รางบนตู้บุหรี่
รางล่างตู้บุหรี่
เสาตั้งตู้บุหรี่

  ตุ๊กตา
ตุ๊กตา 6 หุน
ตุ๊กตา 1 นิ้ว

  ตู้โชว์กระจก
ล่างรางคู่
ล่างรางเดี่ยว
เสาในหน้า
เสาในหลัง
เสานอก
บนรางคู่
บนรางเดี่ยว
ขอบล่างตู้

  ราวผ้าม่าน

ตัวไอเล็ก
ตัวซี 3/4
ตัวซี 1 หุน บาง
ตัวซี 1 หุน หนา
รางซุปเปอร์
รางท่อโซ่เล็ก
รางท่อโซ่ใหญ่

ตัวยูหลังลาย


  เส้นแบน

1/2 * 1/8
1/2 * 3/16
5/8 * 1/8
5/8 * 3/16
3/4 * 1/8
3/4 * 3/16
1 * 1/8
1 * 3/16


  บานเลื่อนเฟรมติดกล่อง
เฟรมบนติดกล่อง
เฟรมล่างติดกล่อง
เฟรมข้างติดกล่อง

  แป๊บกลม
3/8 หุน
1/2 หุน
5/8 หุน
6/8 หุน
7/8 หุน
1 หุน
1 1/8 หุน

  ทีบาร์ (T-BAR)
1 * 1 หนา 0.55
1 * 1 หนา 0.70
1 * 1 หนา 1.0
1 * 1 หนา 1.2
1 * 1-1/2 หนา 0.55
1 * 1-1/2 หนา 1.0
1 * 1-1/2 หนา 1.2

  กรอบรูป
กรอบรูปลาย-หนา
เส้นต่อกระจก
ต่อกลางไม้อัด
ป.ปลา
ก.ไไก่
คิ้ววงกบเหล็ก
กรอบรูปมีปีก

  มุ้งลวด

เส้นหน้าต่าง
เส้นประตู
เส้นกลางใหญ่-หนา
เส้นกลางใหญ่-บาง


  ตู้กระจก
รางล่างรถไฟ
รางบนตื้น
รางบน 2 ขีด
รางบนลึก
รางข้าง
รางข้างมีหนวด
รางหนีบ-บาง
รางหนีบ-หนาพิเศษ
รางเดี่ยว

  ฉาก
3/8 * 3/8
1/2 * 1/2
5/8 * 5/8
3/4 * 3/4
1 * 1
1-1/4 * 1-1/4
1-1/2 * 1-1/2
2 * 2
1/2 * 1
1/2 * 1-1/4
1/2 * 1-1/2
1/2 * 1-3/4
1/2 * 2
1/2 * 3
1/2 * 4
1 * 1-1/2

  Curtain Wall
9010
9013
9014
9016
9018
9023
9024
9030
9062
9064
9295
9296

  แป๊บเหลี่ยม
1/2 * 1/2
5/8 * 5/8
3/4 * 3/4
1 * 1
1-1/4 * 1-1/4
1-1/2 * 1-1/2
1-3/4 * 1-3/4
1/2 * 1
1 * 1-1/2
1 * 1-3/4
1 * 1-3/4
1 * 2
1 * 3
1 * 4
1-3/4 * 3
1-3/4 * 4
2 * 4

  ตัว U กันแผง

3/8 * 3/8
1/2 * 1/2
5/8 * 5/8
3/4 * 3/4
1/2 * 3/4
1/2 * 7/8
1/2 * 1

1/2 * 1-1/4
1/2 * 1-1/2
1/2 * 1-3/4
1/2 * 2
1/2 * 3
1/2 * 4
3/4 * 4


  ตัว Z/C กันแผง
3/4 * 4
1"
1/2 * 1-3/4

  ฉากข้อต่อ
5/8 * 5/8
5/8 * 5/8 - เต็ม
3/4 * 3/4
3/4 * 3/4 - เต็ม
1 * 1
1 * 1 - เต็ม
1-1/4 * 1-1/4
1-1/4 * 1-1/4 เต็ม
1-1/2 * 1-1/2
1-1/2 * 1-1/2 เต็ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ส่วนที่ 1 : อลูมิเนียม (AL) ส่วนที่ 2 : โรงงาน 1) เมืองทอง (BM) 2) ไทยถาวร (BV) 3) โรงอื่นๆ (BS)


บานสวิง

ส่วนที่ 3 : Section
บางสวิง (A)

ส่วนที่ 5
หนา
ส่วนที่ 4 : สี
Mill (0) NA (1)

สีชา512 (2)
สีอบ (7)

สีชา 514 (3)
สีชาดำ 517 (4)
สีลายไม้
(8)

กล่องร่อง (A01)

Diameter

1.0 (010)
820
870
1,020
1,470

1.2 (011)

1,090
1,160
1,200
1,800
1.5 (012)
1,400
1,500
1,580
2,800
1.75(013)
1,500
1,600
1,660
3,090
2.0 (014)
1,700
1,830
1,900
3,410
2"x4"1.8(015)
1,800
1,940
2,040
3,600
2"x4"2.0(017)
2,000
2,160
2,250
4,000

กล่องเรียบ (A02)

Diameter
1.0 (020)
590
630
790
1,160

1.2 (021)

860
910
960
1,740
1.5 (022)
1,070
1,160
1,220
2,120
1.75(023)
1,270
1,340
1,400
2,470
2.0 (024)
1,390
1,490
1,560
2,720
2"x4"1.8(025)
1,530
1,650
1,740
3,000
2"x4"2.0(027)
1,680
1,820
1,900
3,400
กล่องเปิดปิด (A03)

Diameter
1.0 (030)
680
720
850
1,230

1.2 (031)

880
930
1,020
1,780
1.5 (032)
1,060
1,100
1,180
2,160
1.75(033)
1,200
1,220
1,500
2,440
2.0 (034)
1,400
1,500
1,680
2,760
2"x4"1.8(035)
1,580
1,660
1,750
3,000
2"x4"2.0(037)
1,650
1,780
1,870
3,300
ฝาเปิดปิด (A04)

Diameter
1.0 (041)
270
300
370
460
1.2 (042)
350
370
420
760
1.5 (043)
480
520
580
940
ตบร่อง (A05)

Diameter
1.0 (050)
390
430
530
630
1.2 (051)
550
540
620
1,130
1.5 (052)
690
740
790
1,420
ตบเรียบ (A06)

Diameter
1.0 (060)
290
310
380
530
1.2 (061)
400
490
520
830
1.5 (062)
500
600
630
1,040

เสาประตูสวิง (A07)

Diameter
1.5 (091)
980
1,040
1,090
1,900
1.75(092)
1,090
1,160
1,180
2,160
2.3 (094)
1,400
1,500
1,580
2,800
2.5 (095)
1,460
1,700
2,000
3,000
2.9 (097)
2,200
2,400
2,500
4,400
เสาบนสวิง (A08)

Diameter
1.5 (101)
860
930
1,050
1,870
1.75 (102)
1,050
1,100
1,180
2,180
2.3 (103)
1,200
1,300
1,500
2,710
2.5 (105)
1,350
1,400
1,700
2,540
เสาล่างสวิง (A09)

Diameter
1.5 (111)
1,100
1,150
1,200
2,120
1.75(112)
1,200
1,250
1,400
2,540
2.3 (113)
1,500
1,600
1,800
2,900
2.5 (115)
1,700
1,800
2,100
3,340
กล่องแจ็คสัน (A10)

Diameter
1.5 (071)
1,160
1,250
1,315
2,300
1.8 (072)
1,360
1,460
1,540
2,700
2.4 (073)
1,380
1,490
1,560
2,760
ฝาแจ็คสัน (A11)

Diameter
2.0 (081)
600
650
750
1,130
2.8 (083)
820
880
926
1,640
ธรณีสวิง (A12)

Diameter
1.0 (131)
735
810
-
-
4.0 (132)
960
1,080
1,300
1,700
6.0 (133)
1,380
1,400
1,500
2,840
มือจับยาว (A13)

Diameter
3.0 (141)
900
1,020
1,050
1,890
ชนกลางสวิง (A14)


1.4 (560)
700
730
790
1,280
สกายไลน์ (A15-1)

Diameter
ตัวเล็ก
(570)
120
140
-
-
ตัวใหญ่
(571)
230
260
-
-
คิ้วประตู (A16)

Diameter
1.0 (121)
120
135
170
260
ซอยลูกฟัก (A17)

Diameter
1.3 (161)
600
620
700
1,220
กล่องมุม 2 ทาง (A18)

Diameter
2.5 (181)
2,720
2,880
3,400
5,640
กล่อง 135 องศา (A19)

Diameter
1.3 (201)
1,300
1,350
1,500
2,530
รางแขวนเล็ก 1" (A20)

Diameter
1.8 (212)
540
590
600
910

รางแขวนใหญ่ 2" (A21)

Diameter
บาง (210)
650
720
-
-
1.9 (211)
720
770
950
1,500
คิ้วเทแยกเล็ก (A22)

Diameter
1.1 (221)
110
120
130
220
คิ้วเทแยกใหญ่ (A23)

Diameter
1.1 (222)
220
240
250
440
คิ้วลอยเทเล็ก (A24)

Diameter
1.1 (231)
130
140
160
300
คิ้วลอยเทใหญ่ (A25)

Diameter
1.1 (241)
220
240
280
450
คิ้วเทเหลี่ยมเล็ก (A26)

Diameter
1.1 (251)
195
399
420
730

คิ้วเทเหลี่ยมใหญ่ (A27)

Diameter

1.1 (261)
365
399
420
730
คิ้วลอยเทเล็ก 1" (A28)

Diameter
1.1 (271)
100
110
120
280
คิ้วลอยเทใหญ่ 1" (A29)

Diameter
1.1 (281)
180
200
230
370
ขาบานเปลือย (A30)

Diameter
3.8 (291)
3,100
3,200
3,500
6,000
มือจับหูช้าง (A31)

Diameter
5.0 (301)
1,700
1,800
1,900
3,400

บานเลื่อน

ส่วนที่ 3 : Section
บานเลื่อน (B)

ส่วนที่ 5
หนา
ส่วนที่ 4 : สี
Mill (0) NA (1)

สีชา512 (2)
สีอบ (7)

สีชา 514 (3)
สีชาดำ 517 (4)

สีลายไม้
(8)
เฟรมบน (B01)

Diameter
1.0 (011)
510
550
790
910
1.2 (012)
870
920
980
1,800
1.5 (013)
1,070
1,150
1,180
2,180
2.0 (015)
1,260
1,320
1,450
2,460

เฟรมล่าง (B02)

Diameter
1.0 (021)
480
510
620
880
1.2 (022)
630
680
730
1,380
1.5 (023)
870
920
980
1,740
2.0 (025)
1,000
1,030
1,140
2,120

เฟรมล่างขาสูง (B03-1)

Diameter

เฟรมล่างขาสูง (B03-2)

Diameter
1.5 (027)
1,060
1,130
1,180
2,340
1.5 (017)
1,160
1,276
1,300
2,800

เฟรมข้าง (B04)

Diameter
1.0 (031)
430
480
580
770
1.2 (032)
640
690
790
1,420
1.5 (033)
870
900
970
1,740
2.0 (035)
1,040
1,060
1,150
2,150
เส้นต่อกลาง (B05)

Diameter
1.0 (131)
390
410
480
750
1.2 (132)
430
550
560
1,060

เสากุญแจ (B06)

Diameter
1.0 (051)
490
530
630
890
1.2 (052)
650
700
770
1,360
1.5 (053)
850
920
950
1,680
2.0 (055)
1,000
1,030
1,130
2,170

เสาเกี่ยว (B07)

Diameter
1.0 (061)
520
540
610
960
1.2 (062)
650
700
780
1,380
1.5 (063)
850
920
960
1,730
2.0 (065)
1,000
1,020
1,140
2,150
ตบธรณี (B08)

Diameter
1.0 (041)
180
205
260
320
1.3 (042)
250
270
320
530
ตบธรณีขาสูง (B09)

Diameter
1.2 (044)
400
440
480
1,350
เสาตาย (B10)

Diameter
1.0 (071)
290
310
410
530
1.2 (072)
360
380
450
830
1.5 (073)
510
530
600
1,130
2.0 (074)
620
640
720
1,320
บานเลื่อนบน (B11)

Diameter
1.0 (081)
350
380
480
630
1.2 (082)
460
500
520
980
1.5 (083)
610
630
700
1,280
2.0 (085)
760
780
820
1,470
บานเลื่อนล่าง (B12)

Diameter
1.0 (091)
530
550
620
950
1.2 (092)
640
690
790
1,380
1.5 (093)
870
890
970
1,760
2.0 (095)
970
990
1,150
2,180
กรอบมุ้งบานเลื่อน (B13)

Diameter
1.0 (111)
340
360
380
530
1.2 (112)
430
450
480
810

ชนกลางมุ้ง (B14)

Diameter

1.3 (121)
180
200
240
380
ประกบกลาง (B15)

Diameter
1.0 (101)
240
260
300
420
1.2 (102)
270
290
340
630
เฟรมบนติดกล่อง (B16)

Diameter
1.2 (016)
1,210
1,290
1,320
2,540
1.5 (019)
1,330
1,430
1,460
2,800
2.0 (014)
1,900
2,050
2,150
3,800
เพรมล่างติดกล่อง (B17)

Diameter
1.2 (026)
1,150
1,240
1,270
2,400
1.5 (029)
1,360
1,480
1,520
2,880
2.0 (024)
1,700
1,850
1,940
3,400

เฟรมข้างติดกล่อง (B18)

Diameter
1.2 (036)
1,020
1,100
1,130
2,160
1.5 (039)
1,150
1,240
1,270
2,420
2.0 (034)
1,620
1,750
1,830
3,520

ส่วนที่ 3 : Section
บานสวิง (A)
บานเลื่อน (B)

ส่วนที่ 5
หนา
ส่วนที่ 4 : สี
Mill (0) NA (1)

สีชา512 (2)
สีอบ (7)

สีชา 514 (3)
สีชาดำ 517 (4)

สีลายไม้
(8)
เฟรมบน 3" (B19)

Diameter
1.2 (141)
670
690
750
1,440
เฟรมล่าง 3" (B20)

Diameter
1.2 (151)
450
470
540
990
เฟรมข้าง 3" (B21)

Diameter
1.2 (161)
550
570
650
1,110
กล่องร่อง 3" (A32)

Diameter
1.2 (311)
1,010
1,030
1,120
1,940
กล่องเรียบ 3" (A33)

Diameter
1.2 (321)
710
730
830
1,380
กล่องเปิดปิด 3" (A34)

Diameter
1.2 (331)
800
820
930
1,560
ฝาเปิดปิด 3" (A35)

Diameter
1.2 (341)
300
320
350
630
ตบร่อง 3" (A36)

Diameter
1.2 (351)
350
370
500
840
ตบเรียบ 3" (A37)

Diameter
1.2 (361)
210
230
310
560
วงกบไม้ (A38)

Diameter
1.75 (371)
1,400
1,500
1,680
2,650
2.0 (372)
1,480
1,580
1,720
2,960
วงกบไม้มีติ่ง (A39)

Diameter
1.75 (373)
1,330
1,440
1,550
2,600
2.0 (374)
1,770
1,915
2,000
3,540
คิ้ววงกบไม้ (A40)

Diameter
1.2 (381)
480
520
580
940

บานกระทุ้ง

ส่วนที่ 3 : Section
บานกระทุ้ง (C)

ส่วนที่ 5
หนา
ส่วนที่ 4 : สี
Mill (0) NA (1)

สีชา512 (2)
สีอบ (7)

สีชา 514 (3)
สีชาดำ 517 (4)

สีลายไม้
(8)
กรอบบานกระทุ้ง (C01-1)

Diameter
กรอบบานกระทุ้ง (C01-2)

Diameter
1.6 (022)
# 5076
760
820
840
1,460
2.0 (021)
# 5001
850
940
960
1,700
2" (023)
# 5028
1,100
1,200
1,260
2,200
กรอบนอก
ขาเท่า (C02)

Diameter
5080
1.6 (032)
490
520
580
1,130
5004
2.0 (031)
620
660
680
1,200
5029
2.0 (033)
680
740
770
1,360
คิ้วบานกระทุ้ง (C03)

Diameter
1.1 (091)
190
200
220
330
2" (093)
280
310
330
560
ซอยลูกฟักกระทุ้ง (C04)

Diameter
1.2 (052)
690
730
800
1,320

ซอยกลางใช้น๊อต (C05)

Diameter

1.6 (061)
# 5002
960
1,020
1,100
1,820
1.6 (060)
# 5499
960
1,020
1,100
1,820

กราบบานกระทุ้ง (C06)
ชุด Union

Diameter
1.6 (020)
670
720
750
1,200
2.0 (018)
890
1,020
1,230
2,220


กรอบนอกขาเท่า (C07)
ชุด Union

Diameter

1.8 (030)
620
670
720
1,120

คิ้วบานกระทุ้ง (C08)
ชุด Union

Diameter
1.0 (090)
190
200
220
380

ลูกฟูก

ส่วนที่ 3 : Section
ลูกฟูก (M)

ส่วนที่ 5
หนา
ส่วนที่ 4 : สี
Mill (0) NA (1)

สีชา512 (2)
สีอบ (7)

สีชา 514 (3)
สีชาดำ 517 (4)

สีลายไม้
(8)
ลูกฟูกลอนเล็ก (M01)

Diameter
บาง (011)
300
320
430
750
ลูกฟูกลอนใหญ่ (M02)

Diameter
บาง (020)
340
370
520
720
หนา (021)
400
430
620
940
ลูกฟูกเรียบ 4" (M03)

Diameter
ชิด (031)
460
490
550
900
ลูกฟูกเรียบ 6" (M04)

Diameter
(051)
740
790
850
1,440

เส้นแบน
ส่วนที่ 3 : Section
เส้นแบน (K)
ส่วนที่ 5 :
หนา
ส่วนที่ 4 : สี
MILL (0)
ส่วนที่ 4 : สี
NA (1)
K01
1/2
1.5 mm. (021)
60
95
K02
1/2
3.0 mm. (022)
75
145
K03
5/8
1.5 mm. (031)
89
125
K04
5/8
3.0 mm. (032)
115
180
K05
6/8
1.5 mm. (041)
110
150
K06
6/8
3.0 mm. (042)
166
220
K07
1"
1.5 mm. (051)
156
200
K08
1"
3.0 mm. (052)
190
295
K09
1" 1 1/2
3.0 mm. (062)
210
400
K10
2"
3.0 mm. (054)
270
550

T-Bar
ส่วนที่ 3 : Section
ทีบาร์ (T)

ส่วนที่ 5 :
หนา

ส่วนที่ 4 : สี
NA (1)
ส่วนที่ 4 : สี
512 (2)
T01
1 x 1 - สั้น (60 cm.)
0.7 mm. (334)
90
-
T02
1 x 1 - สั้น (60 cm.)
1.0 mm. (332)
140
160
T03
1 x 1 - ยาว (6 m.)
0.7 mm. (324)
90
-
T04
1 x 1 - ยาว (6 m.)
1.0 mm. (322)
140
180
T05
1 x 1-1/2 - ยาว (6 m.)
1.0 mm. (622)
165
190
T06
1 x 1-1/2 - ยาว (6 m.)
1.2 mm. (623)
200
230

ตู้กระจก

ส่วนที่ 3 : Section
ตู้กระจก (E)

ส่วนที่ 5
หนา
ส่วนที่ 4 : สี
Mill (0)

สีอลู
NA (1)

สีชา 512 (2)
สีอบสี (7)

สีชา 514 (3)
สีชา 517 (4)
ฉากกันตก (E01)

6 หุน (111)
170
190
210
220
รางล่างรถไฟ (E02)

กว้าง (011)
80
135
145
155
แคบ (012)
45 (Net)
-
-
-
รางบนตื้น (E03)

บาง (021)
65 (Net)
-
-
-
รางบน 2 ขีด (E04)

(180)
190
190
210
220
รางบนลึก (E05)

(041)
200
210
230
240
รางข้าง (E06)

(051)
160
170
195
205
รางข้างมีหนวด(E07)

(061)
210
220
240
260
รางหนีบ (E08)

บาง (070)
170
180
190
200
หนา (071)
220
240
250
270

ฉากข้อต่อ
ส่วนที่ 3 : Section
ฉากข้อต่อ (L)
ส่วนที่ 3 : Section
ฉากข้อต่อ (L)
ส่วนที่ 5 :
หนา
ส่วนที่ 4 : สี
MILL (0)
LL01
เต็ม
5/8 x 5/8 (035)
230
LL02
ไม่เต็ม
3/4 x 3/4 (046)
210
LL03
เต็ม
3/4 x 3/4 (045)
270
LL04
เต็ม
1/2 x 1 (115)
240
LL05
ไม่เต็ม
1 x 1 (056)
270

LL06
เต็ม
1 x 1 (055)
320
LL07
ไม่เต็ม
1-1/4 x 1-1/4 (066)
360
LL08
เต็ม
1-1/4 x 1-1/4 (065)
420
LL09
ไม่เต็ม
1-1/2 x 1-1/2 (076)
400
LL10
เต็ม
1-1/2 x 1-1/2 (075)
550
LL11
เต็ม
2 x 2 (085)
800

LL12
กระทุ้ง
2 x 2 (086)
1,600
LL13
เต็ม
5/8 x 1-1/4 (038)
260
LL14
ไม่เต็ม
5/8 x 1-1/4 (039)
230
LL15
เต็ม
3/4 x 1-1/4 (048)
320
LL16
ไม่เต็ม
3/4 x 1-1/4 (049)
270

ฉาก
ส่วนที่ 3 : Section
ฉาก (L)
ส่วนที่ 5
หนา
ส่วนที่ 4 : สี
Mill (0)
สีอลู
NA (1)

สีชา 512 (2)
อบสี (7)

สีชา 514 (3)
สีชา 517 (4)
สีลายไม้
(8)
3/8 x 3/8 (L01)
บาง (010)
28
30
-
-
-
1.0 (011)
150
60
70
90
150
1/2 x 1/2 (L02)
บาง (020)
32
34
-
-
-
1.0 (021)
190
80
90
110
190
5/8 x 5/8 (L03)
บาง (030)
38
40
-
-
-
1.0 (031)
220
100
110
130
220

3/4 x 3/4 (L04)
บาง (040)
43
45
-
-
-
1.0 (041)
260
120
130
150
260
1.2 (042)
300
150
160
180
300

1 x 1 (L05)
บาง (050)
58
61
-
-
-
1.0 (051)
340
170
180
200
340
1.2 (052)
410
200
210
230
410
1-1/4 x 1-1/4 (L06)
1.0 (061)
410
210
220
240
410
1-1/2 x 1-1/2 (L07)
1.0 (071)
420
250
260
280
420
1.2 (072)
510
290
310
330
510
2 x 2 (L08)
1.0 (081)
600
340
360
380
600
1.2 (082)
720
400
420
440
720
1/2 x 1 (L09)
บาง (110)
43
48
-
-
-
1.0 (111)
260
120
130
150
260
1/2 x 1-1/4 (L10)
บาง (120)
58
61
-
-
-
1.0 (121)
300
140
150
170
300
1.2 (122)
330
180
190
210
330
1/2 x 1-1/2 (L11)
1.0 (131)
340
170
180
200
340
1/2 x 1-3/4 (L12)
1.0 (141)
370
190
200
220
370
1/2 x 2 (L13)
1.0 (151)
370
200
220
300
570
1.2 (152)
265
285
310
330
570
1/2 x 3 (L14)
1.0 (161)
550
290
310
330
550
1.2 (162)
590
310
330
380
590
1/2 x 4 (L15)
1.0 (171)
385
420
450
480
840
1.2 (172)
760
470
500
520
760
1 x 1-1/2 (L16)
1.0 (181)
370
210
220
240
370

กรอบรูป
ส่วนที่ 3 : Section
กรอบรูป (P)
ส่วนที่ 5
หนา
ส่วนที่ 4 : สี
Mill (0)
สีอลู
NA (1)

สีชา 512 (2)
อบสี (7)

สีชา 514 (3)
สีชา 517 (4)
สีลายไม้
(8)
กรอบรูปลาย (P01)

Diameter
หนา (030)
-
300
320
350
-
บาง (031)
-
180
280
300
-
เส้นต่อกระจก (P02)

Diameter
(041)
-
116
139
-
-
หุ้ม ป.ปลา (P03)

Diamter
(121)
37 (Net)
-
-
-
-
ป.ปลา (P04)

Diameter
บาง (111)
35 (Net)
-
-
-
-
ก.ไก่ (P05)

Diameter
(061)
160
-
-
-
-
คิ้ววงกบเหล็ก (P06)

Diameter
(081)
80
-
-
-
-
กรอบรูปมีปีก (P07)

Diameter
(141)
-
200
300
320
-
รางน้ำ (P08)

Diameter
(131)
115
125
135
145
-

เส้นหน้าต่าง
ส่วนที่ 3 : Section
เส้นหน้าต่าง (N)
ส่วนที่ 5
หนา
ส่วนที่ 4 : สี
Mill (0)
สีอลู
NA (1)

สีชา 512 (2)
อบสี (7)

สีชา 514 (3)
สีชา 517 (4)
สีลายไม้
(8)

เส้นหน้างต่าง
มีปีก (N01)

Diameter
(011)
140
210
220
240
550
เส้นหน้าต่าง
ไม่มีปีก (N02)

Diameter
(111)
140
210
220
240
550

เส้นประตู
มีปีก (N03)

Diameter
(211)
140
210
220
240
550
เส้นประตู
ไม่มีปีก (N04)

Diameter
(212)
140
210
220
240
550

เส้นกลางใหญ่
หนา (N05-2)

Diameter

(412)
90
130
150
170
390

เส้นกลางใหญ่
บาง (N05-1)

Diameter

(411)
70
-
-
-
-

แป๊บกลม
ส่วนที่ 3 : Section
แป๊บกลม (O)
ส่วนที่ 4 : สี
ส่วนที่ 4 : สี
ส่วนที่ 4 : สี
MILl (0)
NA (1)
MILL (0)
NA (1)
MILL (0)
NA (1)
ส่วนที่ 5 : หนา 1.0 มิล
ส่วนที่ 5 : หนา 1.2 มิล
ส่วนที่ 5 : หนา ชุดบาง
3/8
O 01
65 (011)
75 (011)
80 (012)
90 (012)
40 (010)
45 (010)
1/2
O 02
90 (021)
100 (021)
110 (022)
120 (022)
60 (020)
68 (020)
5/8
O 03
110 (031)
140 (031)
140 (032)
160 (032)
70 (030)
80 (030)
6/8
O 04
140 (041)
160 (041)
170 (042)
190 (042)
85 (040)
90 (040)
7/8
O 05
150 (051)
180 (051)
190 (052)
216 (052)
90 (050)
100 (050)
1
O 06
185 (061)
210 (061)
220 (062)
250 (062)
100 (060)
110 (060)

Curtain Wall
Curtain Wall
สีอลูมิเนียม
สีชาอ่อน
ชาเข้ม/อบสี
สีลายไม้9010

3,800
4,000
4,380
6,660


9013
2,065
2,335
2,560
3,510


9014
390
440
510
670


9016
2,780
3,045
3,290
4,970


9018
610
640
660
750


9023
2,510
2,670
2,930
4,560


9024
2,200
2,350
2,560
3,730

9028
750
800
960
1,350


9030
4,040
4,300
4,670
7,260


9062
3,600
3,800
4,180
6,340


9064
2,400
2,550
2,890
4,180


9295
1,150
1,220
1,300
2,060


9296
570
610
740
1,020

แป๊บเหลี่ยม
ส่วนที่ 3 : Section
แป๊บเหลี่ยม (J)
ส่วนที่ 5
หนา
ส่วนที่ 4 : สี
Mill (0)
สีอลูมิเนียม
NA (1)
สีชา 512 (2)
อบสี (7)
สีชา 514 (3)
สีชา 517 (4)
สีลายไม้
(8)
1/2 x 1/2 (J01)
1.0 (011)
-
160
170
180
340
5/8 x 5/8 (J02)
1.0 (021)
-
190
200
220
360
3/4 x 3/4 (J03)
1.0 (031)
-
230
240
260
410
1.2 (032)
-
380
410
430
760

1 x 1 (J04)
1.0 (040)
-
280
300
350
570
1.2 (041)
280
310
330
400
680
1.5 (042)
390
450
500
550
800
2.0 (043)
570
640
710
780
1,130
1-1/4 x 1-1/4 (J05)
1.0 (051)
-
390
420
440
720
1.2 (052)
-
430
460
480
800
1-1/2 x 1-1/2 (J06)
1.0 (061)
-
490
530
550
910
1.2 (062)
-
540
570
590
990

1-3/4 x 1-3/4 (J07)
1.0 (071)
-
520
550
580
1,040
1.2 (072)
-
620
660
680
1,140
1.5 (073)
-
820
870
890
1,490
1.7 (074)
-
920
980
1,030
1,740
2.0 (075)
-
1,030
1,090
1,250
2,170
2 x 2 (J08)
1.5 (082)
-
900
980
1,020
2,150
2.0 (083)
-
1,220
1,320
1,420
2,960
1/2 x 1 (J09)
1.0 (090)
-
250
270
290
460
1 x 1-1/2 (J10)
1.0 (100)
-
410
440
460
760
1.2 (101)
-
450
480
500
840
1 x 1-3/4 (J11)
1.0 (111)
-
450
480
500
840
1.2 (112)
-
490
530
550
920
1.5 (113)
-
680
720
740
1,290
1 x 2 (J12)
1.0 (120)
-
470
500
520
880
1.2 (121)
-
580
610
630
1,070
1.5 (122)
550
620
690
760
1,120
2.0 (123)
825
925
1,020
1,120
1,680
1 x 3 (J13)
1.2 (131)
-
780
830
850
1,450
1 x 4 (J14)
1.2 (140)
-
1,030
1,090
1,120
1,900
1.5 (141)
-
1,270
1,350
1,370
2,360
1 x 6 (J15)
2.0 (142)
-
2,280
2,460
2,600
4,560
1-3/4 x 3 (J16)
1.0 (160)
-
780
830
870
1,450
1.2 (161)
-
940
1,000
1,050
1,760
1.5 (163)
-
1,070
1,130
1,310
2,190

1-3/4 x 4 (J17)
1.2 (170)
860
950
1,050
-
-
1.4 (171)
1,000
1,100
1,140
1,200
2,200
1.5 (172)
1,260
1,380
1,460
1,530
2,670
1.75 (173)
-
1,640
1,740
1,840
3,000
2.0 (174)
-
1,840
1,960
2,090
3,500
2 x 3 (J18)
2.0 (181)
1,635
1,835
2,000
2,200
3,300
2 x 4 (J19)
2.0 (191)
-
1,980
2,110
2,200
3,750
2 x 6 (J20)
2.5 (201)
2,270
2,470
2,670
2,800
4,940
3.0 (202)
3,500
3,800
4,100
4300
7,600
4 x 4 (J21)
2.0 (211)
-
2,600
2,700
2,800
5,900
3.0 (212)
-
2,800
2,900
3,000
6,500

ตัวยูกันแผง
ส่วนที่ 3 : Section
ตัวยู (U)
ส่วนที่ 5
หนา
ส่วนที่ 4 : สี
NA (1)

สีชา 512 (2)
อบสี (7)

สีชา 514 (3)
สีชา 517 (4)
สีลายไม้
(8)
3/8 x 3/8
U01
บาง (010)
70
85
-
-
1.0 (011)
90
100
120
220
1/2 x 1/2
U02
1.0 (021)
120
130
150
260
1.2 (022)
150
160
180
270
5/8 x 5/8
U03
1.0 (031)
160
170
190
300
3/4 x 3/4
U04
1.0 (041)
180
200
220
340
1.2 (042)
220

230

250
400
1/2 x 3/4
U05
1.0 (051)
140
150
170
270
1/2 x 7/8
U06
1.0 (061)
150
160
180
300
1/2 x 1
U07
1.0 (071)
150
160
180
300
1/2 x 1-1/4
U08
1.2 (081)
180
190
210
340
1/2 x 1-1/2
U09
1.0 (091)
210
220
240
380
1/2 x 1-3/4
U10
1.0 (110)
230
240
260
420
1.2 (111)
280
300
320
530
1.5 (112)
330
350
370
590
1/2 x 2
U11
1.0 (121)
250
260
280
460
1/2 x 3
U12
1.0 (131)
410
430
450
650
1/2 x 4
U13
1.2 (111)
450
480
500
720
3/4 x 4
U14
1.0 (152)
470
500
520
840
1.2 (151)
550
590
610
1,060
1 x 1
U15
1.2 (161)
300
330
345
600
1 x 1-1/4
U16
1.0 (171)
680
740
780
1,360
U กันน้ำ
U17
1.5 (181)
1,090
1,200
1,300
-

ตัว Z กันแผง
ส่วนที่ 3 : Section
ตัวยู (U)
ลักษณะ
ส่วนที่ 5 :
หนา
ส่วนที่ 4 : ศี
NA (1)
สีชา 512 (2)
อบสี (7)
สีชา 514 (3)
สีชา 517 (4)
สีลายไม้
(8)
Z
3/4 x 4
U18
AL
1.0 (210)
380
410
440
760
AL
1.2 (211)
590
630
650
1,000
1"
U19
AL
1.0 (220)
120
130
160
270
1/2 x 1-3/4
U20
AL
1.0 (221)
210
220
240
410
1.2 (222)
260
280
300
490
# 2259
U21
กันน้ำ
1.4 (241)
710
780
865
-
# 2275
U22
กันน้ำ
1.5 (251)
1,090
1,200
1,300
-
C
3"
U23
AL
1.2 (231)
250
270
290
440
3"
U24
AL
เจาะรู
1.2 (230)
390 (Net)
อบสี
560 (Net)
-
-

 

 


***หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมส่วนลด***


    update 10/01/55

 

1553/3-9 ซอยลาดพร้าว 43 ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 Tel. 02-512-3515-9 Fax. 02-513-3967
Copyright @ 2005. Spaiboon Aluminium Construction Co., Ltd. All rights reserved.