ลงทะเบียนรับ Price Catalog ฟรี
จัดส่ง Free !!! ทั่วประเทศไทย

 

 

 

 


สถานที่ตั้ง


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เกี่ยวกับเรา


ชื่อบริษัท : บริษัท ส.ไพบูลย์อลูมิเนียมคอนสตรัคชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 1553 / 3 - 9 ซอยลาดพร้าว 43 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
ก.ท.ม. 10310
ติดต่อ : Tel. 02 - 512 - 3515 - 9, Fax. 02 - 513 - 3967, 02 - 512 - 3079
Website : www.sorpaiboon.com
E – mail : sorpaiboon@gmail.com
วันที่จดทะเบียน : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2536
ทุนจดทะเบียน : 25,000,000 บาท
จำนวนพนักงาน : 50 – 100 คน
ประเภทธุรกิจ : Business to Business, ขายปลีก – ส่ง
ประเภทสินค้า : อลูมิเนียม กระจก และ อะไหล่ต่างๆ
ธนาคาร : บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี : บริษัท ส.ไพบูลย์อลูมิเนียมคอนสตรัคชั่น จำกัด
1. KBANK : No. 757 - 101 - 912 - 9 (สาขาวังหิน)
2. SCB : No. 127 - 302 - 242 - 1 (สาขาโชคชัย 4)
นโยบายทางการเงิน : การชำระค่าสินค้า (Customer & Supplier)
หนังสือรับรองขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้าง :
1. การท่าเรือแห่งประเทศไทย :  ทะเบียนหมายเลขที่ 230030
ประกาศนียบัตร : K - SME Academy
มาตรฐานรองรับ :
1. ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008
    2009 - 2012 ( TH / EN )
    2012 - 2015 ( TH / EN )
2. Global Compact http://unglobalcompact.org/participant/16139

3. ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงพาณิชย์ (Enlarge)


ความเป็นมา


บริษัท ส.ไพบูลย์อลูมิเนียมคอนสตรัคชั่น จำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้างประเภทติดตั้งและตกแต่งภายใน เป็นธุรกิจแบบ Business to Business ขายส่งและปลีก ทั้งกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด เช่น อลูมิเนียม กระจก ยิปซั่ม Fitting อะไหล่ต่างๆ รับติดตั้งงานประตู - หน้าต่าง และกระจกทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานโครงการ งานรับเหมาก่อสร้าง หมู่บ้านจัดสรร โรงแรม หน่วยงานราชการ ที่อยู่อาศัย และ สำนักงานต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อ และรับติดตั้งแอร์ทุกประเภท บริการล้างแอร์ บริการซ่อมแอร์ถึงที่และให้คำปรึกษา ฟรี


บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการด้วยปรัชญาที่ว่า การทำธุรกิจต้องซื่อสัตย์สุจริตและไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า ถึงแม้ว่าธุรกิจจะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่จากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจภายในประเทศไทยเมื่อปี 2540 บริษัทฯ จำเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด จากเดิมมุ่งตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สินค้าจากทุกโรงงานตามความต้องการของตลาด ราคาสินค้าต้องต่ำที่สุดในตลาดหรือขาดทุนเพื่อความสำเร็จของโครงการ มาเป็นมุ่งเน้นไปที่พัฒนาระบบบริหารงาน การควบคุมงาน การตรวจสอบงาน โดยในปี 2552 ได้นำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 เข้ามาบริหารงานเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด รวมไปถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ Website : www.sorpaiboon.com ติดอยู่ในอันดับต้นๆ ด้วย Keyword "อลูมิเนียม" และ "aluminium" search

ความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นก้าวหนึ่ง ที่ตอกย้ำถึงการที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญถึงการบริหารระบบ และก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในการบริหารระบบบัญชีที่ถูกต้อง เพื่อความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการบริหารงาน ควบคุม และตรวจสอบ อีกทั้งยังตัวอย่างที่ดีของการทำธุรกิจทั่วไป และเป็นรายได้ส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

" เปลี่ยนธุรกิจ ให้เป็นสีเขียวกันเถอะ Green Corporation :) "


วิสัยทัศน์ขององค์กร

บริษัทฯ จะเป็นบริษัทฯ ที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้างประเภทติดตั้งชั้นนำของประเทศในสายตาลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและมีคุณค่าให้แก่ลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสม และมุ่งมั่นพัฒนาการทำธุรกิจอย่างถูกต้อง ถูกระบบ และถูกแบบแผน


ภารกิจขององค์กร

1. ให้บริการด้านสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า
2. ดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
3. ประสานงานกับบริษัทฯ ตัวแทนอื่นในวงการเดียวกันให้เกิดเครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวาง
4. บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


วัตถุประสงค์ขององค์กร

1. ลูกค้ามีความพึงพอในต่อการซื้อสินค้าและเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ขององค์กร
2. บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น
3. เครือข่ายธุรกิจที่เป็นองค์กรความร่วมมือมีศักยภาพในการแสวงหาตลาดธุรกิจใหม่ และลูกค้าเพิ่มขึ้น
4. พนักงานมีความพึงพอในต่อการบริหารบุคคลของบริษัทฯ


"บริการดีที่สุด เราเน้นความรวดเร็ว รับประกันคุณภาพ"

1553/3-9 ซอยลาดพร้าว 43 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
ก.ท.ม. 10310 Tel. 02-512-3515-9 Fax. 02-513-3967 E-Mail : sorpaiboon@gmail.com
Copyright @ 2005. Sor Paiboon Aluminium Construction Co., Ltd. All rights reserved.