หนังสือธรรมะ

     วิถีกรรม 


ดูเนื้อหา

เนื่อหาประกอบด้วย 

- กฎแห่งกรรม  - อิติปิโส เท่าอายุบวกด้วยหนึ่ง
- สติปัฎฐาน 4 ปิดอบายภูมิได้  - บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
- ภาวนารักษาโรคมะเร็ง  - บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- เวรกรรมที่ข้าพเจ้าพบ
  (หลวงพ่อจรัญวัดอัมพวัน)
 - บทแผ่ส่วนกุศล
- อนุโมทนา  - กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
- วิธีสวด, บูชาพระรัตนตรัย  - พระคาถาชินบัญชร
- บทกราบพระรัตนตรัย, นมัสการ  - ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
- ขอขมาพระรัตนตรัย, ไตรสรณคมน์  - กรวดน้ำยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
- ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)  - คาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม
- ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)  - กายบริหารแกว่งแขนบำบัดโรค
- ชัยปริตร (มหากาฯ)  - วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ

     คู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล


ดูเนื้อหา

เนื่อหาประกอบด้วย

          - อุทิศบุญบุญอย่างไรให้ได้ผล โดย พระอาจารย์เกษม อาจิณณสีโลE-mail : sorpaiboon@gmail.com

" สินค้าคุณภาพ บริการประทับใจ "

1553/3-9 ซอยลาดพร้าว 43 ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 Tel. 02-512-3515-9 Fax. 02-513-3967
Copyright @ 2005. Sor Paiboon Aluminium Construction Co., Ltd. All rights reserved.