สาขาลาดพร้าว 

 

 

 

  

 

 

 

 

 คติธรรมของเรา

คนมักตายเพราะทรัพย์เป็นเหตุ นกมักตายก็เพราะเหยื่อ

คนสูงศักดิ์สอนด้วยวาจา คนต่ำศักดิ์ใช้แส้สอน

คนที่มีปัญญาเห็นแก่ตัว สู้คนโง่ทำเพื่อสวนรวมไม่ได้


ควรยอมผิดใจกับสุภาพชน แต่อย่าผิดใจกับคนพาล

คนดีมักถูกรังแก ม้าดีย่อมถูกควบขี่

การไม่สามารถแยกดี-ชั่ว เป็นคนน่าห่วงใยที่สุด

คบคนดีควรผ่อนปรน คบคนชั่วควรระัวังกวดขัน1   2   3   4   5
" สินค้าคุณภาพ บริการประทับใจ "
 
 

1553/3-9 ซอยลาดพร้าว 43 ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 Tel. 02-512-3515-9 Fax. 02-513-3967
Copyright @ 2005. Spaiboon Aluminium Construction Co., Ltd. All rights reserved.