สาขาลาดพร้าว 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 คติธรรมของเรา

ใต้ฟ้าไม่มีสิ่งใดยาก สำหรับผู้มีใจพากเีพียร

คนต้องมีกิริยาสุภาพ ดุจดอกไม้ต้องมีกลิ่นหอม

ผู้ไร้สัจจะ ถึงจะมีความสามารถก็ไร้ประโยชน์

บุรุษอัจฉริยะอยู่ที่ปาก อาชาดีอยู่ที่ฝีเท้า

หนทางนั้นเคี้ยวคด แต่เหตุผลนั้นเที่ยงธรรม

การทำงานอย่าเอาแต่ทิฐิของตน ต้องเข้าใจเหตุผลของงาน

บุคคลชอบระแวงสงสัย ไม่ควรประกอบธุรกิจร่วมกัน

1   2   3   4   5
" สินค้าคุณภาพ บริการประทับใจ "
 
 

1553/3-9 ซอยลาดพร้าว 43 ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 Tel. 02-512-3515-9 Fax. 02-513-3967
Copyright @ 2005. Spaiboon Aluminium Construction Co., Ltd. All rights reserved.