สาขาลาดพร้าว 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HOW TO WORK TO BE SUCCESSFUL

บทที่ 1 : คิดเพื่อประสบความสำเร็จ
บทที่ 2 : การสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน
บทที่ 3 : ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น
บทที่ 4 : คุณและผู้บังคับบัญชาของคุณ
บทที่ 5 : การทำงานร่วมกับผู้อื่น
บทที่ 6 : การเผชิญหน้ากับอุปสรรค
บทที่ 7 : การมีความรับผิดชอบในหน้าที่
บทที่ 8 : การท้าทายสู้ความสำเร็จ
บทที่ 9 : ทำอย่างไรให้งานเป็นของคุณ
บทที่ 10 : ก้าวหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

Horizontal Scroll: บทที่ 1 คิดเพื่อประสบความสำเร็จ 

     ถ้าคุณอยากที่จะได้รับการเลื่อนขั้น   คุณควรเริ่มวางแผนเสียตั้งแต่วันนี้  เพราะการเลื่อนขั้นนั้นไม่ได้เริ่มต้นจากคุณสมบัติในใบรายงานผลการศึกษาอันสวยหรูของคุณ  หากแต่มันเริ่มจากความคิดของคุณเอง  ดังนั้นจงเริ่มอะไรเพื่อตนเอง เพื่ออาชีพงาน และเพื่อเจ้านายคนสำคัญของคุณ คุณต้องทำตัวเองให้เป็นผู้ที่มีคุณค่า แบ่งเบาภาระงานในมือของเขา และทำมันให้ดีที่สุด คุณจะต้องสร้างวินัย และทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมานั่งทำงานทั้งวันทั้งคืน เพียงแค่สละเวลาหลังเลิกงานสักวันละ 30 นาที อุทิศให้กับงานที่ได้รับมอบหมายแล้วละก็ แน่นอนว่าคุณจะมีสิทธิได้เลื่อนขั้นโดยไม่ยากเลย และถึงแม้ว่าคุณได้เลื่อนขั้นมาเรียบร้อยแล้ว คุณก็แน่ใจได้เลยว่าการเลื่อนขั้นในครั้งต่อไปนั้นจะไม่มีวันเป็นไปได้โดยอัตโนมัติ คุณยังคงต้องปฏิบัติตามกิจวัตรของผู้รักความก้าวหน้าดังเดิมอย่างต่อเนื่อง  จะว่าไปแล้วก็คงเหมือนกับว่า  คุณต้องทำตัวเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นและมีแรงใฝ่ดีอยู่ในตัวตลอดเวลา  ถึงแม้ว่าเวลานั้นจะเป็นเวลามีคนเหนื่อยล้ามากแล้วก็ตามที
การเขียนบรรดาเป้าหมายต่างๆ  ที่คุณคาดหวังและคาดฝันเอาไว้ลงบนกระดานเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เราจะมานั่งและจำแต่เพียงอย่างเดียว  ซึ่งคุณอาจเริ่มต้นด้วยการเขียนเป้าหมายในวันพรุ่งนี้ของคุณในสมุดบันทึกเล็กๆ สักเล่ม แล้วค่อยๆ ขยายไปสู่เป้าหมายที่ว่านี้ก็อาจได้แก่

 1. ความคิดที่จะทำให้ลูกค้านั้นมาเปิดบัญชีกับเรามากยิ่งขึ้น
 2. วิธีง่ายๆ ที่จะต้องทำให้เราค้นหาสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้าได้ง่ายๆ
 3. แผนการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในแผนกของคุณ
 4. กลยุทธ์การสร้างทีมงาน  (Team-Building Strategy) ที่คุณอาจบริหารเองได้
 5. การสร้างเว็บไชต์เพื่อเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัท
     

     ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำ คือเขียนโครงการต่างๆ และเป้าหมายเหล่านี้ลงไปชัดๆ เพื่อที่คุณจะได้มีแนวทางดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้โดยง่าย


 

         คุณลักษณะที่สำคัญ 5 ประการ  ที่บรรดาผู้บริหารต่างก็มองหาในพนักงานที่จะได้รับการเลื่อนขั้น ซึ่งก็ได้แก่
1 ) เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือ ชึ่งจะเป็นคนที่ทำงานเสร็จตรงตามกำหนดเวลา และมีประวัติการลงเวลาทำงานที่ดี
2 ) เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้
3 ) มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนอย่างเต็มใจ
4 ) มีผลิตภาพ (Productivity) สูง
5 ) เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

     ซึ่งจากรายงานข้างต้นนี้ คุณสามารถเพิ่มเติมคุณลักษณะที่ดีอื่นๆเข้าไปได้ เช่น  เจ้านายต้องการผู้ใต้บังคับบัญชาที่เชื่อถือได้ และไม่แพร่งพรายความลับในบริษัทให้แก่ผู้อื่น หรือเป็นผู้ที่ไม่ทำให้ชื่อเสียงของบริษัทต้องเสื่อมเสีย เนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสม (เช่น เสพยา หรือดื่มของมึนเมาขณะปฎิบัติหน้าที่)

คุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆ ที่คุณควรตระหนักถึง เพื่อนำคุณไปสู่การได้เลื่อนขั้นนั้นก็คือ

 1. การเป็นผู้ที่มีความสุภาพ อ่อนโยน เสมอต้นเสมอปลาย
 2. เป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
 3. วางมาดให้ดูผึ่งผาย  เฉลียวฉลาด ชวนมอง
 4. ให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานทุกๆคน เท่าที่สามารถทำได้
 5. อย่าทำตัวเศร้าหมอง หรือเก็บความขุ่นข้องหมองใจเอาไว้
 6. ตอบรับโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตร และแสดงออกถึงความมีมิตรจิตมิตรใจ

     ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผลิตสื่อพิมพ์แห่งหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าหนังสือพิมพ์ออกมานั้นจะดีที่สุดหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับกองบรรณาธิการที่มีความพร้อม ความสุภาพ และเปี่ยมด้วยไมตรีเป็นสำคัญ บุคลากรที่ได้รับเลือกให้เลื่อนขั้นทั้งชายและหญิงนั้น แต่ต้องจัดสรรเวลาสำหรับสมาคมกับผู้ร่วมงานอื่นๆด้วยเช่นกัน และพวกเขาจะต้องป็นผู้ที่มีอารมณ์ขันที่เหมาะสมในยามที่เคร่งเครียด โดยส่วนใหญ่พวกเขาจะมีความรู้ทางด้านบรรณาธิการอยู่แล้ว แต่พวกเขาไม่เพียงจะให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเฉพาะกับหนังสือที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น หากแต่พวกเขาจะดูด้วยว่า หนังสือฉบับนั้น หากแต่พวกเขาจะดูด้วยว่า หนังสือฉบับอื่นๆในเครือนั้นเป็นอย่างไร เพื่อรักษาภาพโดยรวมของหนังสือ นอกจากนี้แล้ว พวกเขายังถือว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวในการเรียนรู้ที่จะควบคุมงบประมาณ การโฆษณา การขาย และการบริหารบุคคลด้วยอีกเช่นกัน
     บุคลิกท่าทางอันสุขุม และการแสดงออกที่ดูดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถจะฝึกฝนได้ เพราะไม่มีใครหรอกที่เกิดมาพร้อมคุณสมบัติที่ครบถ้วน ดังนั้นการที่จะได้สิ่งใดมาก็ตาม ย่อมขึ้นอยู่กับความพยายามของคุณที่สำคัญในธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเช่นทุกวันนี้ ส่งผลให้ทักษะทางสังคมที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าทักษะทางวิชาชีพเลย บุคคลที่มีตำแหน่งและปฏิบัติงานได้อย่างยอดเยี่ยมเขาบอกว่า บุคคลใดก็ตามที่หลบเลี่ยงงานบ่อยๆ (รวมถึงพวกหัวหน้าด้วย) เป็นพวกที่ไม่น่าจะได้รับการเลื่อนขั้น ดังนั้นพวกคุณต้องได้รับความสนใจจากคนทั้งบริษัทและพยายามสอนตัวเองให้เชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว ให้เป็นผู้ที่มีความรู้มาก และหัดใช้เวลากับเพื่อนร่วมงานเพื่อที่คุณจะได้เป็นที่รักของทุกๆคนและเมื่อเวลาแห่งการเลื่อนขั้นมาถึง ภาพที่ปรากฎในความคิดคำนึงของทุกคนจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “คุณ”

คำเตือน : อย่าสูญเสียการควบคุมตัวเองในสถานที่ทำงานเป็นอันขาด
สำหรับสุภาพบุรุษ  คุณควรควบคุมอารมณ์ให้อยู่ และไม่ควรลืมคำมั่นสัญญาที่คุณได้ให้ไว้กับใครๆ
สำหรับสุภาพสตรี  คุณไม่ควรแสดงความอ่อนแอ หรืออารมณ์ออกมา เช่น การร้องให้ในที่รโหฐาน ถ้าคุณรู้สึกผิดหวัง หรือรู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่อยู่ ก็ให้เดินเลี่ยงไปจากที่ทำงานสัก 10 นาที แล้วไปหากาแฟดื่ม เพื่อให้เกิดสมดุลทางจิตใจจะดีกว่า


 


ทำให้ดูดีสำหรับการทำงาน

  

     การเริ่มต้นในการทำงานที่ดีนั้น เริ่มตั้งแต่คุณตื่นนอนขึ้นมา คุณจัดการกับกิจวัตรประจำวันต่างๆของคุณอย่างไร ? คุณสามารถเริ่มคิดโดยใช้ในการบริหารเวลามาช่วย เช่นตั้งนาฬิกาให้ปลุกก่อนเวลาที่คุณต้องการสักครึ่งชั่วโมง จากนั้นคุณก็ใช้เวลาส่วนนั้นในการจัดการกับตัวเองให้ดูดี อาบน้ำ แล้วใช้ด้วยโคโลญกลิ่นอ่อนๆ ก่อนที่คุณจะแต่งตัวออกจากบ้าน
     พยายามแต่งกายให้ดูดี และถูกกาลเทศะในทุกๆวันเพราะถ้าคุณหากนึกครึ้มอกครึ้มใจแต่งตัวแปลกประหลาดออกจากบ้านไป คุณก็อาจตกเป็นเป้าสายตา และเป็นตัวตลกในสายตาผู้อื่นได้ ทางที่ดีแต่งตัวให้ดูดี เรียบร้อย และสุภาพเข้าไว้ ที่สำคัญนอกจากการแต่งตัว ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องทรงผมและรองเท้า ซึ่งคุณควรเอาใจใส่และลงทุนกับ 2 สิ่งนี้ให้มากเท่าที่จะทำได้ เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง เพียงแต่ต้องใช้มันให้เหมาะสม เข้ากับตัวคุณ และช่วยส่งเสริมให้คุณดูดีขึ้น นอกจากนี้ใช้กระเป๋าเอกสารที่ดูดี มีราคาสักใบ ก็ยิ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้คุณดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
     การทำให้ดูอ่อนวัยนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่มันก็อาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้สูงอายุได้ และหากคุณเริ่มมีผมหงอกแล้วทางที่ดีคุณควรตัดผมสั้น จงอย่าปล่อยให้มันยาวและกระเซิง เพราะมันจะทำให้คุณดูไม่สดใส และดูมีอายุขึ้นกว่าเดิม


 

 

การทำให้รู้สึกด

 

     ขั้นแรกคุณจะต้องไม่พลาดอาหารมื้อเช้า อันเป็นมื้อที่ จะสร้างพลังงานให้แก่เรา และควรรับประทานวิตามินเพื่อบำรุงร่างกาย พร้อมด้วยน้ำผลไม้อีกสักแก้ว
พยายามจิตนาการถึงตัวเองในบทบาทใหม่ โดยใช้เวลาเพียง 5 นาที ในการมองตัวเองให้มีความแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ขึ้น เช่น คุณอาจนึกคิดว่าเมื่อคุณได้รับการเลื่อนขั้นแล้วคุณจะเป็นอย่าไร ลองหลับตาลงช้าๆแล้วตั้งสมาธิ นึก ภาพนั้นอย่างมีความสุข และมั่นใจในบทบาทใหม่ของคุณซึ่งจะเป็นการเสริมแรงในสิ่งที่คุณคิดและคาดหวังเอาไว้ อีกทั้งยังช่วยให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จได้อีกด้วย


 

ปฎิบัติตัวให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมในที่ทำงาน

 

     การทำตัวให้กลมกลืน เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น ถ้าคุณต้องการได้รับการเลื่อนขั้น ผู้บังคับบัญชามักจะมองหาพนักงานที่มีลักษณะดังนี้

 1. ต้องเป็นคนที่ได้รับการยอมรับ เข้ากลุ่มได้
 2. มีเครือข่ายและสัมพันธภาพที่ดี
 3. มีอารมณ์ขัน

     นั้นหมายความว่า คุณจะต้องคบหาสมาคมกับเพื่อนร่วมงานด้วย อย่าพยายามหลบเลี่ยงงานเลี้ยงของแผนก หรืองานเลี้ยงของพนักงาน ถ้าคุณรู้สึกเขินอายก็ให้เข้าร่วมกับกลุ่มใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาของคุณ พนักงานหลายๆ คนที่ทำลายการคบหาสมาคมกับเพื่อนร่วมงานเนื่องจากต้องการจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งแล้วละก็ จงปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมในที่ทำงาน ซึ่งมันก็อาจจะหมายถึงการเลี้ยงฉลองวันเกิดของเหล่าพนักงาน การออกไปเลี้ยงสังสรรค์ปีละ 2 ครั้งในหมู่เพื่อนร่วมงาน หรืออาจจะเข้าร่วมฉลองงานวันปีใหม่ที่องค์กรจัดขึ้น ซึ่งไม่ว่ามันจะเป็นงานอะไร คุณก็ควรมีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน

การติดต่อสื่อสารโดยใช้อีเมล์

                                                                             

     คุณควรจะต้องทำให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในที่ทำงาน (รวมไปถึงการติดต่อทางอีเมล์ด้วย) สื่อสารกันโดยพยายามด้วยความสุภาพ รวดเร็ว และคุณประโยชน์

มารยาทในการใช้อีเมล์

 1. พยายามใช้คำว่า “ขอบคุณ” ในข้อเรียกร้องทุกๆเรื่องที่คุณร้องขอ
 2. ไม่จำเป็นต้องเขียนจดหมายที่ยืดยาว วกวน เป็นการเป็นงานมากนัก
 3. อย่าใช้คำหยาบคาย หรือสำนวนที่เย้ยหยัน ถากถาง
 4. รีบตอบการสนทนานั้น แล้วส่งกลับคืนโดยเร็ว
 5. ตอบจดหมายอีเมล์ทุกฉบับภายในวันที่ได้รับนั้น หรือในทันทีที่เป็นไปได้

 

สรุป

  

     คุณควรพยายามแต่งกาย ประพฤติปฎิบัติและสื่อสารไปในแนวทางเดียวกับผู้บริหารของคุณทำ และที่สำคัญควรเริ่มมันเสียตั้งแต่วันนี้
หมายเหตุ : คุณสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับการสัมมนาระหว่างประเทศ การมีที่ปรึกษาส่วนตัวในการตั้งเป้าหมายองค์กร สุภาพ และการมีร่างกายที่แข็งแรงได้ที่ www.brigth-idea.co.uk

ที่มา : หนังสือ "ทำงานอย่างไรให้ได้เลื่อนขั้น"

 

 

"บริการดีที่สุดในโลก Best Service In The World"

1553/3-9 ซอยลาดพร้าว 43 ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 Tel. 02-512-3515-9, 02-513-7186-8 Fax. 02-513-3967 E-mail : sorpaiboon@gmail.com
Copyright @ 2005. Sor Paiboon Aluminium Construction Co., Ltd. All rights reserved.