สาขาลาดพร้าว 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HOW TO WORK TO BE SUCCESSFUL

บทที่ 1 : คิดเพื่อประสบความสำเร็จ
บทที่ 2 : การสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน
บทที่ 3 : ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น
บทที่ 4 : คุณและผู้บังคับบัญชาของคุณ
บทที่ 5 : การทำงานร่วมกับผู้อื่น
บทที่ 6 : การเผชิญหน้ากับอุปสรรค
บทที่ 7 : การมีความรับผิดชอบในหน้าที่
บทที่ 8 : การท้าทายสู้ความสำเร็จ
บทที่ 9 : ทำอย่างไรให้งานเป็นของคุณ
บทที่ 10 : ก้าวหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

Horizontal Scroll: บทที่ 3 ก้าวไปข้างหน้าอีก

     บุคคลที่ได้รับการเลื่อนขั้นนั้นก็คือผู้ที่มุ่งมั่นหาความก้าวหน้าให้ตนเอง ดั้งนั้นอย่ารอที่จะให้ผู้อื่นมาคอยให้คำแนะนำหรือชี้แนะ คุณควรพยายามสร้างสรรค์แนวความคิดที่จะนำมาพัฒนาองค์กรเองด้วย เช่น หาวิธีที่จะให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น หรือลองหาแนวทางใหม่ที่สามารถให้ผลการดำเนินงานได้ดีกว่าเดิม นอกจากนี้คุณยังควรเข้ารับการฝึกการดำเนินงานได้ดีกว่าเดิม นอกจากนี้คุณยังควรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดูบ้าง (ยิ่งมากก็ยิ่งดี) ถึงแม้คุณจะต้องใช้เวลาในวันหยุดเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมก็ตาม
     บุคคลที่กำลังแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานนั้น ไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายกับการคุยโทรศัพท์ส่วนตัวนานๆ การซุบซิบนินทา หรือพูดคุยเล่นกันในระหว่างการทำงาน ถึงแม้ในช่วงเวลานั้นจะไม่มีงานเร่งด่วนก็ตาม คุณควรเอาเวลาที่ว่างนี้ไปคิดหาทางพัฒนาบริษัทจะดีกว่า อย่าลืมว่า ผู้ที่จะได้รับเลื่อนขั้นควรจะเป็นคนที่ขยันขันแข็งกระตือรือร้นในการทำงานอยู่เสมอ และมีผลิตภาพ (Productivity) ที่สูงกว่าคนอื่นๆ
     ถ้ามีสิ่งใดที่คุณมีความสามารถและเต็มที่จะทำ ก็ควรจะเสนอตัวเพื่อรับผิดชอบงานนั้น โดยการเขียนจดหมายถึงผู้บังคับบัญชาของคุณว่า คุณสามารถรับภาระจัดการกับทุกสิ่งเหล่านั้นได้ อย่าเช่นความสามารถดังต่อไปนี้

 1. สามารถจัดทำการประชาสัมพันธ์ในบางด้านให้กับองค์กร
 2. สามารถจัดการ รับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
 3. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศที่คุณเชี่ยวชาญ ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
 4. สามารถฝึกฝนทักษะในการใช้โทรศัพท์ให้แก่พนักงานเข้าใหม่
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล ได้เป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
 6. สามารถจัดหลักสูตรฝึกอบรมได้
 7. สามารถเป็นพี่เลี้องคอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำแก่พนักงานฝึกหัด หรือพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้าใหม่ เพื่อ       สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานได้

     ในองค์กรขนาดเล็กนั้น พนักงานบางคนอาจจะต้องรับผิดชอบเกือบจะทุกหน้าที่ที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งพนักงานที่มีความเต็มใจจะรับภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นจากงานประจำนี้ ก็จะเป็นผู้ที่มีคุณค่าในสายตาของผู้บังคับบัญชาในที่สุด

 

เรียนรู้ตลอดเวลา

  
     ในบางครั้งการนำเสนอผลงานหรือการจัดการกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ในการทำงาน ก็อาจทำให้คุณรู้สึกกังวลและไม่มั่นใจได้ ดังนั้นการลงทุนในการเข้ารับการอบรมด้วยตนเองจึงเป็นความคิดที่ดี หรือคุณเลือกที่จะจ้าง/วานที่ปรึกษาส่วนตัวก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่น่าจะทำได้ การมองหาสถาบันฝึกอบรมหรือหลักสูตรฝึกอบรมในมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหลักสูตรอยู่มากมายสำหรับนักธุรกิจ (อาจเป็นการศึกษาภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา) ที่จะอบรมให้คุณสามารถรับมือกับเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะในการนำเสนอเหล่านี้ได้ และที่สำคัญก็คือ ค่าใช้จ่ายจะไม่แพงอย่างที่คิด
     ถ้าองค์กรของคุณมีการจัดฝึกอบรมภายใน คุณก็ควรใช้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุด โดยทั่วไปแล้วองค์กรจะพบว่าพนักงานมักจะหลีกเลี่ยงการเข้ารับการฝึกอบรมอยู่เสมอ เนื่องจากพนักงานจะมีความพยายามในการเข้าร่วมอยู่เสมอๆ ดั้งนั้น มันจึงเป็นการดี      ถ้าคุณจะลงชื่อเข้ารับการฝึกอบรมในนาทีสุดท้ายที่จะสามารถยกเลิกได้ (เพื่อป้องกันการเปลี่ยนใจ) และถ้าองค์กรของคุณนั้นมีคู่มือประกอบการอบรม คุณก็ควรนำมันมาใช้ประกอบการดำเนินงานของคุณด้วย
     ถ้าคุณต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องใดเป็นพิเศษ ให้ลองถามผู้จัดการของคุณดูว่า ในองค์กรนั้นมีเงินเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมของพนักงานหรือไม่ อย่าซึมเศร้า ผิดหวัง เนื่องจากคำร้องขอของคุณถูกปฏิเสธ บางทีอาจจะเป็นเพราะองค์กรจำเป็นต้องลดภาระค่าใช้จ่าย และอาจมีนโยบายไม่ส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกในช่วงนี้ซึ่งอาจจะลองปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกฝนอบรมและพัฒนาเอง เช่น ลองใช้วิธีซื้อหนังสือหรือวิดีโอที่เกี่ยวกับการพัฒนาในด้านนั้นๆ ซึ่งมีอยู่มากมาย แทนการเข้ารับการฝึกอบรม
    ซึ่งรูปแบบหนึ่งในการฝึกอบรมที่คุณควรนำไปพิจารณาใช้ก็คือ NLP (Neuro-Linguistic Programming) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับ และเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าที่จะช่วยให้สามารถมุ่งมั่นและคงสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ทำให้คุณได้การเลื่อนขั้น

NLP สามารถช่วยคุณได้ดังนี้ :

 1. ทำให้ความคิดของคุณเข้มข้น และเชี่ยวชาญมากขึ้น
 2. สามารถเปลี่ยนความคิดในเชิงลบให้เป็นบวกได้
 3. ตั้งเป้าหมาย และก้าวไปให้ถึง
 4. ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่น
 5. ช่วยทำให้เกิดการจูงใจ โน้มน้าวใจได้ดียิ่งขึ้น
 6. ประสบความสำเร็จได้ดีเยี่ยมในการทำงาน

 

ทำทุกสิ่งได้ด้วยตนเอง

  

     การมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงานในตำแหน่งงานระดับสูง ในทุกวันนี้ผู้บริหารส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าพวกเขาจะต้องมีทีมงานผู้ช่วยหรือเลขาส่วนตัว ผู้จัดการหลายๆท่านสามารถจัดการเอกสารของตนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น จดหมาย รายงาน หรือเอกสารนำเสนองานต่างๆ บางครั้งพวกเขาอาจจะใช้เลขานุการร่วมกัน แต่งานนั้นจะต้องเกี่ยวกับระบบขององค์กร มิใช่งานพิมพ์เอกสารทั่วไป
     ยิ่งคุณสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตนเองมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งมีคุณค่าแก่องค์กรมากเท่านั้น การเรียนรู้วิธีที่จะจัดการกับงานง่ายๆ เช่น ซ่อมเครื่องพรินเตอร์ที่มีกระดาษติด แก้ไขเครื่องแฟกซ์ที่ขัดข้อง ฯลฯ จะยิ่งทำให้คุณมีคุณค่าคุณประโยชน์อย่างยิ่งยวด

 

     การเรียนรู้วิธีการใช้อีเมล์ อินเทอร์เน็ต และวิธีการสร้างเว็บไซต์นั้นก็เป็นทักษะที่มีความสำคัญ คุณสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรของคุณได้ ถ้าคุณมีทักษะในด้านการพิมพ์คอมพิวเตอร์ (อาจเป็นโปรแกรม Word หรือ Pagemaker และ Excel) ซึ่งในหลายบริษัทนั้นก็ต้องการที่จะจัดพิมพ์ ฯลฯ ทักษะในด้านนี้ของคุณก็สามารถช่วยองค์กรได้เป็นอย่างดี

 

  การประสบความสำเร็จในด้านการขาย 

 

     ผู้ที่จะสามารถเป็นพนักงานขายปลีกได้นั้นจะต้งเป็นผู้มีอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส  สามารถชนะใจลูกค้า และปกครองดูแลทีมงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ถ้าคุณสามารถเพิ่มลูกค้าและเพิ่มยอดลูกค้าดีแล้ว แน่นอนที่สุดหนทางการได้รับเลื่อนขั้นก็จะอยู่ไม่ไกล และเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง
เคล็ดลับ 7 ข้อ ที่จะช่วยให้คุณเป็นพนักงานขายที่เยี่ยมยอดได้ มีดังนี้

 1. นำเสนอแนวคิดที่จะช่วยเพิ่มยอดขาย
 2. คอยระมัดระวัง จับตาดูเรื่องความปลอดภัย และความสูญเสียภายในร้าน (การลดอัตราการขายขโมยของในร้านก็เป็นหัวใจหลักข้อหนึ่งของงานขายปลีก)
 3. ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการแก้ปัญหา
 4. ช่วยแนะนำพนักงานใหม่ในเรื่องการขายและการเก็บเงิน
 5. อยู่ทำงานล่วงเวลา โดยไม่บ่น
 6. ยิ้มแย้มกับลูกค้าทุกๆคน
 7. คิดวิธีการใหม่ในการจัดห้องสต๊อกเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ

     ถ้าคุณทำงานอยู่ในร้านเล็กๆ และเริ่มงานด้วยตำแหน่งที่ไม่สูงนัก เช่น ผู้ช่วยพนักงานขายระดับต้น ฯลฯ ก็ขอให้ปฏิบัติตามเคล็ดลับทั้ง 7 ข้อข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ซึ่งถ้าทำได้ตามนี้ คุณอาจจะก้าวไปเป็นผู้จัดการร้านภายใน 2-3 ปี ก็เป็นได้
     แต่ถ้าคุณต้องรับผิดชอบจัดการบริการร้านค้าอยู่แล้ว ก็ขอให้สนใจมองในภาพที่กว้างขึ้น คุณอาจจะลองไปสำรวจร้านค้าของคู่แข่งดูบ้าง หรืออาจจะเป็นเยี่ยมร้านค้าสาขาอื่น ๆ ที่อยู่ในเครือเดียวกัน หรือไปเข้าร่วมประชุมร้านค้าสาขาทั้งหมดทุกครั้งที่มีโอกาส


 

 

การประลองเกมการจัดการธุรกิจ      

     ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่เข้าร่วมประลองเกมการจัดการธุรกิจ หรือต้องแสดงบทบาทสมมุติใดๆ ให้พยายามที่จะเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น ถึงแม้คุณจะไม่รู้สึกสนุกกับมันเลยก็ตามขอให้คิดเสียว่า มันก็เป็นเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่นอกเหนือจากชีวิตคุณเท่านั้น
     ในหลายๆบริษัทปัจจุบันนี้มองว่า การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Workshop) นั้น เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างเสริม เติมเต็มศักยภาพของบุคคลได้ ซึ่งการสัมมนานี้ก็อาจเป็นการเล่นเกมและกิจกรรม คุณอาจต้องวิ่งไปมา ยืนบนเก้าอี้ หรือทำอะไรบางอย่างที่ดูแล้วเหมือนไร้สาระ มันอาจทำให้คุณรู้สึกเบื่อ แต่ถ้าคุณเป็นคนตรงไปตรงมา โดยบอกพวกเขาไปว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดนี้เป็นการเสียเวลาเปล่า และคุณก็จะไม่เข้าร่วมด้วยเด็ดขาดมันก็จะทำให้โอกาสในการได้เลื่อนขั้นของคุณ ลดลงอย่างรวดเร็ว
 
 

 

การธำรงความสามารถ

  
     การคงความสามารถในการทำงานให้อยู่ในระดับที่สูงอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการจะได้รับเลื่อนตำแหน่งของคุณเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบที่ดีกว่าการมีพรสวรรค์ หรือมีความสามารถพิเศษ พนักงานหลายๆคนมักเริ่มงานใหม่ด้วยความกระฉับกระเฉง และคาดหวังในความสำเร็จ แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ความกระตือรือร้นในงานใหม่นั้นก็อาจลดลง หรือเขาอาจจะพบกับอุปสรรคปัญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องคน ทำงานให้เฉียบแหลมที่มีแต่แรกกลับกลายเป็นที่ต่ำลง
     ดั้งนั้น คุณจึงต้องรักษาระดับความกระตือรือร้นในการทำงานไว้ให้สม่ำเสมอ ปฎิบัติในสิ่งที่คุณคิดว่าดีที่สุดที่คุณจะสามารถทำได้ การตอบสนองสิ่งต่างๆ ในเชิงบวกที่เป็นทักษะที่คุณต้องเรียนรู้และฝึกฝน ยิ่งคุณสามารถปฎิบัติได้ตามนี้มากเท่าใด คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับเลื่อนขั้นสูงขึ้นเช่นกัน


 

หมายเหตุ : สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร NLP สามารถเข้าไปที่ www.nlp-cmmunity.com

ที่มา : "ทำงานอย่างไรให้ได้เลื่อนขั้น"

 

 

"บริการดีที่สุดในโลก Best Service In The World"

1553/3-9 ซอยลาดพร้าว 43 ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 Tel. 02-512-3515-9, 02-513-7186-8 Fax. 02-513-3967 E-mail : sorpaiboon@gmail.com
Copyright @ 2005. Sor Paiboon Aluminium Construction Co., Ltd. All rights reserved.