สาขาลาดพร้าว 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HOW TO WORK TO BE SUCCESSFUL

บทที่ 1 : คิดเพื่อประสบความสำเร็จ
บทที่ 2 : การสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน
บทที่ 3 : ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น
บทที่ 4 : คุณและผู้บังคับบัญชาของคุณ
บทที่ 5 : การทำงานร่วมกับผู้อื่น
บทที่ 6 : การเผชิญหน้ากับอุปสรรค
บทที่ 7 : การมีความรับผิดชอบในหน้าที่
บทที่ 8 : การท้าทายสู้ความสำเร็จ
บทที่ 9 : ทำอย่างไรให้งานเป็นของคุณ
บทที่ 10 : ก้าวหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

Horizontal Scroll: บทที่ 2  การสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน

     คุณจำเป็นจะต้องมีอุปนิสัย บุคลิกลักษณะที่เหมาะสมสำหรับการได้รับการเลื่อนขั้น และถึงแม้ว่าคุณจะมีแผนการหรือเส้นทางสำหรับอนาคตของตนเองไว้ในใจแล้วแต่บุคคลรอบๆตัวคุณ โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาของคุณเขาก็ไม่ใช่นักอ่านใจคน ดังนั้นคุณจึงต้องแสดงศักยภาพ และความสามารถในตัวคุณให้พวกเขาต้องประจักษ์

 

การพัฒนาตนเอง

  

     ในการพัฒนาตนเองนั้น คุณจะต้องเพิ่มศักยภาพ พลังความสามารถ และจุดแข็งของคุณให้ดียิ่งขึ้น ต้องเพิ่มทักษะในการทำงานและรักษาความสม่ำเสมอในการทำงานไปพร้อมๆกันด้วย คุณต้องระลึกไว้ว่าคุณกำลังมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

     มีข้อความหนึ่งที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า “ชีวิตไม่ควรจะเป็นเรื่องที่น่าเหนื่อยหน่าย เพียงเพราะว่าคุณมุ่งมั่นที่จะได้รับการเลื่อนขั้น แต่การมานะอุตสาหะเพื่อให้ถึงเป้าหมายแทนที่จะท้อถอยกลางทางนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง” ดังเช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้

     พนักงานธนาคารคนหนึ่งได้รับการเลื่อนขั้น เนื่องจากเธอมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มยอดลูกค้าให้แก่ธนาคาร เธอจึงได้สอบถามลูกค้าทุกคนที่เธอให้บริการว่าเขาต้องการเปิดบัญชีบัตรเครดิตกับธนาคารหรือไม่ ซึ่งพนักงานทุกคนในธนาคารก็ได้รับคำสั่งให้ปฎิบัติเช่นเดียวกับเธอ ถึงแม้ว่าพนักงานทุกคนจะได้เงินคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆ จากการเปิดบัญชีนี้ก็ตาม แต่พนักงานส่วนใหญ่กลับรู้สึกเบื่อ และท้อถอย เมื่อพบกับข้อขัดข้องและความล้มเหลวเพียงเล็กน้อย รวมถึงการไม่ได้รับความสนใจจากลูกค้า แต่พนักงานหญิงคนนี้ (ซึ่งไม่มีใบรับรองคุณวุฒิหรือเกียรติคุณใดๆ จากมหาวิทยาลัยเลย กลับมุ่งมั่นต่อสู้ต่อไปด้วยความบากบั่นอุตสาหะของเธอนี้เอง ที่ทำผู้บังคับบัญชาได้เล็งเห็น และเลื่อนตำแหน่งให้เป็นรางวัลแก่เธอ เพื่อเป็นการจูงใจพนักงานที่ให้พยายามหาลูกค้ามาเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นซึ่งรวมแล้วเป็นเวลาไม่เกิน 18 เดือน พนักงานคนนี้ก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้จัดการแผนก
     พฤติกรรมของคุณในการมุ่งตรงสู่เป้าหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญ อย่าเอาแต่บ่นกระปอดกระแปด โดยเฉพาะในสิ่งที่คุณสามารถทำให้ถูกต้องได้ด้วยตัวเอง ซึ่งคุณต้องพร้อมที่จะดำเนินงานและแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ต้องเป็นที่ไว้วางใจได้ สามารถทำงานทันตามกำหนดเวลา และไม่ให้เกิดความสับสน ยุ่งยากในองค์กร
อย่าเริ่มเรื่องรักๆใคร่ๆในที่ทำงาน
     พยายามแยกชีวิตรักส่วนตัวของคุณ ออกจากชีวิตการทำงาน เรื่องราวของความรัก ความโรแมนติกสามารถเกิดขึ้นได้ในที่ทำงานแต่การเริ่มนั้นอาจก่อให้เกิดผลเสียได้และถ้าความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ได้ยืดยาว คุณก็จะรู้สึกกระอักกระอ่วนใจ ลำบากใจในการทำงานต่อไป และในที่สุดไม่คุณหรืออดีตคู่รักของคุณก็อาจต้องออกจากบริษัทที่ดีแห่งนี้ไป 


 

 

อายุเป็นเพียงตัวเลข

  

     ถ้าคุณเป็นพนักงานที่ค่อนข้างมีอายุ....มากกว่า 45 ปีขึ้นไป พึงระลึกไว้เสมอว่า อายุของคุณมิใช่อุปสรรคในการได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และการได้รับเลื่อนขั้น ดังนั้นอย่ามัวแต่กังวลกับอายุของคุณ ความมีอายุของคุณจะไม่เป็นตัวขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ถ้าคุณมีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉงในการทำงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ มีทัศนะที่เฉียบคม มีอารมณ์ขัน และสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องได้ดี
     นอกจากนี้ คุณยังสามารถให้ผลการปฎิบัติงานที่ดีแก่บริษัทได้อีกนานถึง 10-15 ปี ในขณะที่พนักงานรุ่นหนุ่มนั้นอาจมีแนวโน้มที่จะย้ายงานใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ความมีอายุของคุณนั้น จะทำให้คุณมีทั้งประสบการณ์ในการดำรงชีวิต ถ้าคุณมีครอบครัวแล้ว คุณก็จะมีทักษะการปฏิบัติ และความรับผิดชอบที่คนรุ่นหนุ่มสาวนั้นไม่มี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่คุณจะนำมาประยุกต์กับการทำงานก็ต้องเหมาะสมกับสถานที่ทำงานในปัจจุบันด้วย ซึ่งอาจมีระเบียบแบบแผนน้อยลง แต่มีทั้งความชุลมุนวุ่นวาย และความยืดหยุ่นมากกว่าเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา และลักษณะที่ยืดหยุ่นได้นี้เองจะเป็นช่องทางที่สำคัญที่จะเอื้อต่อการเลื่อนขั้น หรือเลื่อนตำแหน่งงานของคุณ

 

การจัดการกับสภาพแวดล้อมในองค์กร

 

     คุณต้องพยายามอดทน และปรับตัวให้เข้ากับสภาพความวุ่นวาย หรือสิ่งที่ก่อความรำคาญใจในที่ทำงาน ถ้าคุณพบว่าในที่ทำงานมีเสียงเอะอะ อึกทึก ก็ควรพยายามใช้ที่อุดหูจะดีกว่าการมานั่งบ่น หรือคอยแต่จะทำเรื่องร้องเรียน การแต่งกายให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพอากาศในที่ทำงานเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้คุณรู้สึกสบายในการทำงาน ไม่นั่งเหงื่อตกหรือหนาวจนตัวสั่นงันงกในขณะทำงาน
     ในทุกวันนี้สถานที่ทำงานส่วนใหญ่มักจะคับแคบ (เพราะราคา และค่าเช่าแพง) อาจจะหนวกหูและวุ่นวาย แต่ถ้าคุณสามารถก้าวหน้าในสาขาอาชีพ โดยได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นแล้วคุณก็จะได้รับพื้นที่ทำงานกว้างขวาง และเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

 
 

 

การจัดการด้วยความกล้าหาญและมั่นใจ

 

     หากคุณต้องการได้รับการเลื่อนขั้นในองค์กร องค์ประกอบที่สำคัญประการแรกเลยก็คือ ความคิดเห็นของคุณนั้นจะต้องมีน้ำหนักและได้รับการรับฟัง แต่คุณก็ไม่ควรจะเป็นคนที่พูดด้วยความมั่นใจและเชื่อมั่นมากจนเกินไป หรือกลายเป็นคนที่พูดไม่หยุด จงแสดงความคิดเห็นที่เฉียบคมและสมเหตุสมผลในระหว่างการประชุม และสร้างสรรค์ความคิดที่มีประโยชน์ให้แก่องค์กร ถึงแม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วคุณจะมีนิสัยขี้อาย แต่คุณสามารถปฏิบัติได้ตามคำแนะนำต่อไปนี้ ความกลัวและขลาดอายของคุณก็จะกำจัดออกไป
     ถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับน้ำเสียงของคุณ (บางทีคุณอาจจะคิดว่า เสียงของคุณนั้นเบาไป หรือเสียงสูงไป) ลองเข้ารับการฝึกอบรมการพูดในสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพต่างๆ หรืออาจจะลองมองหาชั้นเรียนที่สอนในเรื่องของการฝึกพูด ซึ่งสถาบันเหล่านี้ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยชี้แนะและฝึกอบรมให้แก่เหล่านักธุรกิจและคนทำงาน นอกจากนี้คุณอาจจะต้องเข้ารับการอบรมเรื่องการแสดง (ในโรงเรียนสอนการแสดง) ด้วย เพราะว่าภาษาทางกายนั้นก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นกัน การเดินไปในบริษัทด้วยความมีชีวิตชีวา คล่องแคล่วและมีจุดมุ่งหมายนั้น จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น และมองออกว่าคุณมีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการทำงาน ส่วนลักษณะท่าทางที่คุณไม่ควรปฏิบัติ ก็คือ การเดิน/นั่งหลังค่อมไหล่สู่หรือการนอนทรุดตัวลงบนโต๊ะทำงาน ฯลฯ

 
 

 

การเอางานมาทำต่อบ้าน

 

     ความเต็มใจในการเอางานมาทำที่บ้านเป็นลักษณะพิเศษของบุคคลที่จะได้รับการเลื่อนขั้น พึงคิดเสียว่าการนำงานกลับมาทำที่นั้นเป็นสิ่งที่เพลิดเพลิน และมิใช่ภาระที่ยุ่งยาก น่าเบื่อ คุณสามารถใช้เวลาที่บ้านในการศึกษารายงานต่างๆได้อย่างละเอียดมากขึ้น สามารถร่างแนวความคิดหรือจดหมายต่างๆไว้ล่วงหน้า และมีเวลาในการคู่มือฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และภูมิปัญญาให้ก้าวหน้า

สิ่งที่ต้องปฏิบัติที่บ้าน
มันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าคุณ

  1. มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ซึ่งคุณสามารถทำงานบางอย่างลงแผ่นดิสก์และส่งอีเมล์ได้
  2. วางแผนตลอดปี และใช้ปากกาแดงขีดเส้นตายของการปฏิบัติงานแต่ละชิ้นให้ได้ชัดเจน
  3. จัดแฟ้มใส่เอกสารสีสดใส ซึ่งคุณสามารถเก็บบันทึกข้อความจากผู้บังคับบัญชาและเอกสารงานของคุณ เมื่อคุณได้รับข้อความ ข้อมูลหรือบันทึกใดๆที่คุณไม่ต้องการให้สูญหายไปโดยง่าย ก็สามารถเก็บใส่แฟ้มข้อมูลนี้ได้ ซึ้งมันจะกลายเป็นสมุดบันทึกในการทำงาน และนอกจากนี้คุณก็ยังสามารถนำกลับบ้านได้โดยสะดวกขึ้นอีกด้วย
  4. การใช้กระดาษกาว (Post-it) สีในการทำงาน เพื่อช่วยเตือนความทรงจำในรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่คุณอาจต้องการใช้ด้วย

 

 

 

 

หมายเหตุ : www.idf50.co.uk/home.asp ได้รวบรวมข้อมูลสำหรับผู้มีอายุ ในหัวข้อเกี่ยวกับสุภาพในการทำงาน และยังมีบทความเรื่อง “I Don’t feel Fifty” ซึ่งเกี่ยวกับการมีอายุ 50 ปีและการแสวงหาการเลื่อนขั้น

ที่มา : หนังสือ : "ทำงานอย่างไรให้ได้เลื่อนขั้น"

"บริการดีที่สุดในโลก Best Service In The World"

1553/3-9 ซอยลาดพร้าว 43 ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 Tel. 02-512-3515-9, 02-513-7186-8 Fax. 02-513-3967 E-mail : sorpaiboon@gmail.com
Copyright @ 2005. Sor Paiboon Aluminium Construction Co., Ltd. All rights reserved.