สาขาลาดพร้าว 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HOW TO WORK TO BE SUCCESSFUL

บทที่ 1 : คิดเพื่อประสบความสำเร็จ
บทที่ 2 : การสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน
บทที่ 3 : ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น
บทที่ 4 : คุณและผู้บังคับบัญชาของคุณ
บทที่ 5 : การทำงานร่วมกับผู้อื่น
บทที่ 6 : การเผชิญหน้ากับอุปสรรค
บทที่ 7 : การมีความรับผิดชอบในหน้าที่
บทที่ 8 : การท้าทายสู้ความสำเร็จ
บทที่ 9 : ทำอย่างไรให้งานเป็นของคุณ
บทที่ 10 : ก้าวหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

Horizontal Scroll: บทที่ 5 การทำงานร่วมกับผู้อื่น   

     การมุ่งมั่นที่จะได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งนั้น มิได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็น
คนที่ประจบสอพลอเจ้านายหรือเจ้าของบริษัท พวกเขานั้นมักจะมองหาและเลื่อนขั้น
ให้แก่พนักงานที่ได้รับการยอมรับและความเคารพจากเพื่อนร่วมงาน มีทักษะในการ
โน้มน้าวใจ สามารถสรุปแนวคิดจากความคิดเห็นละทรรศนะที่หลากหลายๆได้เป็นอย่างดี
และที่สำคัญคือเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์
     ในการเปลี่ยนแปลง หรือการตัดสินใจใดๆนั้น ผู้บริหารก็ต้องการให้คุณสนับสนุนเขา
เมื่อเขานำมันมาอธิบายให้แก่พนักงานองค์กร ซึ่งแน่นอนผู้คนทั่วไปมักจะขัดขวาง ต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลง และหาเหตุผลมากมาย เพื่อที่จะปฏิบัติเสธแนวความคิดใหม่นี้ ซึ่งคุณ
ก็ต้องใช้ความกล้าหาญมากพอควรที่จะเป็นคนเดียวที่จะพูดว่า “มันเป็นสิ่งที่คุ้มค่า น่าจะ
ลองพยายามทำดู” หรือ “ถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นภาระมากมายในช่วงแรก แต่มันก็จะให
้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในระยะยาวได้” คุณพึงระวังไว้ด้วยว่า โอกาสในการได้รับเลื่อนตำแหน่ง
ของคุณมักจะจบลงถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่กล่าวว่า “ถ้าไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงนี้” ดังนั้นจง
เตรียมพร้อมและปรับตัว เพื่อที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้น

 

การรับมือกับบุคคลที่ก่อความวุ่นวาย

 

     การพยายามทำงานให้ดีนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ยุ่งยากในโลกของการทำงาน แต่การรับมือกับ
พนักงานในการทำงานต่างหากที่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากอย่างแท้จริง ทุกสิ่งทุกอย่างจะง่ายแล
ะราบรื่นขึ้น ถ้าพนักงานทุกๆคนในองค์กรนั้น มีลักษณะและอุปนิสัยเหมือนๆกับคุณ
ซึ่งแท้จริงแล้วมันมิได้เป็นเช่นนั้นนอกจากนี้พนักงานบางคนก็ยังมีลักษณะที่ไม่ชอบให้
ความร่วมมือ หรือมักก่อความเดือดร้อนน่ารำคาญแก่ผู้อื่นอีกด้วย แต่สัจธรรมประการหนึ่งก็คือ
การทำงานกับใครบางคนที่คุณไม่ชอบนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะถ้าพวกเราปฎิเสธ
ที่จะทำงานกับพวกเขา มันก็จะทำองค์กรธุรกิจของเราหยุดชะงัก ไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้
     แล้วคุณก็จะจัดการอย่างไร กับเพื่อนร่ามงานที่ไม่ให้ความร่วมมือเหล่านี้ ? ซึ่งบางที
แล้วเขาก็จะไม่ได้เป็นบุคคลที่น่าสะพรึงกลัวอะไรนัก เขาเพียงแต่มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างไป
จากคุณเท่านั้นเอง พวกเขาอาจจะมีความมั่นใจมากจนเกินควร อาจจะเป็นคนที่เปิดเผย
จนต้องปล่อยให้พวกเขาเป็นอย่างที่เป็นอยู่  ! พึงระลึกไว้เสมอว่า บุคคลประเภทนี้ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ! ดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะได้รับการเลื่อนขั้น ก็จงยอมรับความรับผิดชอบ
ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนกลุ่มนี้
     และคุณก็ต้องยอมรับว่า มันไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นที่จะต้องชอบเพื่อนร่วมงานทุกคนในที่ทำงาน
หรือต้องให้ทุกคนชอบคุณ การวางตัวให้เหมาะสมกับพนักงานที่มีปัญหาเหล่านี้จะทำให้พวกเขา
ไม่ก่อกวน วุ่นวายกับการทำงานของคุณ และจงอย่าพยายามเป็นเพื่อนสนิท หรือพยายาม
เข้ากลุ่มกับพนักงานเหล่านี้ จงวางตัวเป็นกลางและปล่อยวาง เมื่อพวกเขาก่อความรำคาญ
ที่สำคัญคุณไม่จำเป็นต้องพยายามให้พวกเขาชอบคุณ

เคล็ดลับในการจัดการกับพนักงานที่มีปัญหาเหล่านี้มี 4 ประการคือ

 1. อย่าพยายามตอบสนองข้อคิดเห็นที่น่ารำคาญเหล่านี้
 2. อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการโต้แย้ง หรือโต้เถียงที่ไร้สาระของพนักงานกลุ่มนี้
 3. อย่าทำการร้องเรียน (อย่างเป็นทางการ) เกี่ยวกับเรื่องของพนักงานที่ก่อความวุ่นวายใจ
  หรือไม่ร่วมมือทำงาน
 4. อย่าลืมว่าคุณมิใช่คนเดียวที่มองว่าพนักงานกลุ่มนี้น่ารำคาญยุ่งยากใจ คนอื่นๆ
  ก็มิได้นิยมชมชอบบุคคลเหล่านี้เช่นกัน

 

 

การจัดการกับเพื่อนร่วมงานที่ช่างพูดช่างคุย

  

     ในบางครั้งปัญหาในที่ทำงานนั้น ก็อาจจะมาจากบุคคลที่คุณชื่นชอบสนิทสนม เมื่อใด
ที่คุณรู้สึกว่าการพูดคุยหรือหัวร่อต่องานกระซิกกับเพื่อนร่วมงานนั้น ทำให้คุณวอกแวก
ไม่มีสมาธิทำงาน คุณก็ต้องหาวิธีจัดการกับมัน บางทีอาจจะเป็นเพราะว่า เพื่อนของคุณ
นั้นยังไม่ได้มีความกระตือรือร้นอยากเลื่อนตำแหน่งงานเหมือนอย่างที่คุณเป็นก็ว่าได้
แล้วคุณควรจะทำอย่างไรดี ? คุณไม่ต้องการทำลายมิตรภาพอันดีนี้ แต่คุณก็ต้องการ
ที่จะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานด้วย ดั้งนั้น คุณจึงจำเป็นต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์อันดีนี้ไว้
พร้อมๆกับการพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการพูดคุยเล่นกันในที่ทำงาน จงพยายามใช้เวลา
ในการทำงานเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าคุณดีกว่า
     เมื่อเพื่อนของคุณเริ่มพูดคุย ชุบซิบกับคุณในเช้าวันจันทร์ คุณอาจจะพูดว่า
“ฉัน/ ผม ก็มีเรื่องที่จะเล่าให้เธอ/ คุณฟังเหมือนกัน แล้วเราค่อยไปหาอะไรดื่มและ
คุยกันเย็นพรุ่งนี้หลังเลิกงานดีไหม ?” คุณอาจจะใช้เวลาพูดคุยกับเพื่อนในช่วง
เวลาอาหารกลางวันสัปดาห์ละครั้ง หรืออาจจะไปเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆหรือไปออก
กำลังกายด้วยกัน ตามตารางเวลาที่คุณได้กำหนดไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้
     แต่ถ้าคุณจำเป็นต้องนั่งทำงานอยู่ข้างๆ เพื่อนสนิท ลองพยายามที่จะขยับที่นั่งของคุณ
ให้ถอยห่างออกมาสักเล็กน้อย (ทำอย่างเป็นธรรมชาติอย่าให้เพื่อนรู้) คุณก็จะถูกรบกวน
น้อยลง แต่อย่าทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพื่อนที่ทำงาน
ร่วมกันมานาน ซึ่งมีทั้งความผูกพันและความเป็นเพื่อนที่ดีต่อคุณ

 

การเป็นพี่เลี้ยงสอนงานที่เยี่ยมยอด

  

     บางครั้งคุณอาจจะต้องค่อยตรวจสอบ และควบคุมงานของผู้อื่น ซึ่งมันเป็นการที่ดีกว่า
ฅ ยิ่งคุณสามารถให้คำแนะนำหรือให้การดูแลแก่พนักงานคนอื่นได้มากเท่าใด โอกาส
ในการเลื่อนขั้นของคุณก็สูงมากขึ้นเท่านั้น ถ้าคุณเห็นว่าพนักงานบางคนยังทำงานตนเอง
ยังไม่เรียบร้อย หรือยังมีข้อบกพร่องอยู่ คุณก็อาจให้ข้อแนะนำโดยใช้คำพูดดังต่อไปนี้
“งานของคุณดูเรียบร้อยดี เพียงแต่มันต้องปรับแก้ในส่วนนี้ให้ดีขึ้นอีกเล็กน้อย”
“ดิฉัน/ ผม เห็นผลงานของคุณแล้ว มันเยี่ยมยอดไปเลยแต่เราต้องใส่รายละเอียด
ตรงบางจุดอีกนิดนึงนะ”
     อย่าลืมขอบคุณพนักงานเหล่านั้นที่ทำงานสำเร็จลุล่วงด้วย คุณอาจจะให้เคล็ดลับ
ข้อแนะนำ ที่จะสามารถช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถทำงานได้บรรลุผลสำเร็จ และทำให้
ทักษะการทำงานของพวกเขาพัฒนาได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

Flowchart: Alternate Process: เคล็ดลับ 
Rounded Rectangle: ผู้บังคับบัญชานั้นมักจะมองหาพนักงานที่สามารถให้คำแนะนำ ตรวจสอบและดูแลแก่เพื่อนร่วมงานได้โดยไม่ก่อให้เกิดภาวะความกินแหนงแคลงใจ พนักงานคนนั้นจะต้องสุภาพอ่อนโยน ไม่เคร่งเครียดมากเกินไป และจะต้องตระหนักว่าตนเองนั้นมีบทบาทเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ มิใช่ผู้ที่เอาแต่นั่งคอยจะจับผิด บุคคลที่สามารถทำงานได้สำเร็จ(ตรวจสอบรายละเอียด ส่งงานทันกำหนดเวลา ทำงานตามขั้นตอนได้เรียบร้อยสมบูรณ์) นั้นจะเป็นที่ต้องการขององค์กร และถ้าโดยธรรมชาติของงานนั้นน่าเบื่อหน่าย ซ้ำซากจำเจ ก็อย่าให้มันฉุดคุณไป ในทิศทางตกต่ำลง

 

จงตั้งใจฟัง...มากกว่าพูด

 

     ทักษะในการฟังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณควรจะมี ผู้บริหาร/ ผู้จัดการ ที่เยี่ยมยอดนั้นมักจะเป็นผู้ฟังที่ดี พวกเขาจะปล่อยให้คุณพูด ในขณะที่เขาจะฟังคุณอย่างตั้งใจ คุณจะเห็นได้ว่าเวลาคุณพูดเป็นการส่วนตัวกับผู้บริหารนั้น พวกเขามักจะไม่พูดอะไรมากนัก แต่จะนั่งฟังคุณ ซึ่งมันก็ทำให้คุณรู้สึกดีมีคุณค่า เพราะรู้สึกว่ามีคนรับฟังคุณ ดังนั้นคุณจึงควรนำเอาทักษะและเทคนิคนี้มาใช้กับเพื่อนร่วมงานของคุณ เช่น การไม่ขัดจังหวะหรือสอดแทรกให้คำแนะนำในระหว่างที่เขายังพุดอยู่

วิธีการ 7 ประการ ดังต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีกับเพื่อนร่วมงานได้

 1. คุณต้องสามารถรับมือกับอารมณ์และความรู้สึกของพนักงานอื่นๆได้อย่างนุ่มนวล
 2. มีการคบค้าสมาคม ไปรับประทานอาหาร หรือไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานบ้าง
 3. คุณต้องมีความเมตตากรุณา เช่น ถ้าพนักงานรู้สึกไม่สบาย คุณอาจพากลับบ้านพักผ่อนก่อน (ถ้าเป็นไปได้)
 4. อย่าโทรศัพท์หาเพื่อนร่วมงานที่บ้าน เพียงเพื่อจะถามว่า ทำไมวันนี้จึงไม่มาทำงาน
 5. คุณอาจจะชงกาแฟเผื่อแผ่ให้แก่เพื่อนร่วมงานบ้าง
 6. คอยชี้แนะ แนะนำให้แก่ใครๆที่ประสบปัญหาในการทำงาน
 7. อย่าหัวเราะเยาะ หรือเห็นพนักงานบางคนเป็นตัวตลก เมื่อเขาไม่รู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 

ให้การสนับสนุนผู้อื่นตามสมควร

  

     ในบางครั้ง พนักงานเองก็มักจะไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วยกัน เมื่อเพื่อนตกอยู่ในที่นั่งลำบากบางคนอาจจะบอกว่า พวกเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี หรือจะทำอย่างไรดี เมื่อเพื่อนร่วมงานประสบชะตากรรม เคราะห์หามยามร้าย
     ถ้าเพื่อนร่วมงานของคุณต้องเจอกับความเลวร้าย หรือโรคภัยไข้เจ็บรุนแรง คุณก็อาจเขียนข้อความ จดหมายสั้นๆ ไปให้กำลังใจเขาในทันที หรืออาจพยายามให้ความคิดเห็นภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเขาเองมีความสำคัญ ถ้าคุณสามารถทำได้ดังนี้ รับรองได้ว่าคุณจะต้องมีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นขึ้นอย่างแน่นอน และเมื่อถึงเวลาที่คุณได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งจริงๆ เพื่อนร่วมงานก็จะชื่นชมยินดี และให้การสนับสนุนคุณอย่างจริงใจ


 

หมายเหตุ : หากคุณสนใจท่าโยคะสำหรับคลายความเครียดและความกดดัน ที่สามารถทำได้ที่โต๊ะทำงานของคุณ สามารถเข้าไปขอข้อมูลได้ที่ www.will-harril.com/yoga.

ที่มา : "หนังสือ : "ทำงานอย่างไรให้ได้เลื่อนขั้น"

 

 

"บริการดีที่สุดในโลก Best Service In The World"

1553/3-9 ซอยลาดพร้าว 43 ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 Tel. 02-512-3515-9, 02-513-7186-8 Fax. 02-513-3967  E-mail : sorpaiboon@gmail.com
Copyright @ 2005. Sor Paiboon Aluminium Construction Co., Ltd. All rights reserved.